23
Пон, Май
28 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

За тези длъжности се изисква задължително първоначално професионално обучение. С друга заповед на минитър Цветанов са обявени 5 вакантни места за дома в Любимец за специалисти – 2 бр. интервюисти, 2 бр. в „Логистика на СДВНЧ“ и 1 системен инженер в „Административно осигуряване“. Общите изисквания към кандидатите са да притежават само българско гражданство, да са дееспособни физически лица, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер, да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР. Подробности за специфичните изисквания към кандидатите за длъжностите и начина на провеждане на конкурсите са поместени в сайта на МВР в Интернет, където са публикувани заповедите на министър Цветанов. Документи са подават в „Човешки ресурси“ при Дирекция „Миграция“-МВР в София. Срокът е 20-дневен, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението за конкурса.

От Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ пък обявиха три свободни щата за Транзитния бежански център край Пъстрогор. Едната длъжност е за старши експерт в отдел „Приемане, регистрация и административни дейности“, а другите две – за младши експерт в отдел „Производство и настаняване“. За старши експерта се изисква медицинско образование, а за другите два свободни щата – образователно-квалификационна степен бакалавър. Подробности за изискванията към кандидатите и начина на провеждане на подбора са публикувани в сайта на ДАБ в Интернет. Документите се подават в звеното по човешки ресурси в София на ул. „Монтевидео” 21А, в срок до 16 часа на 13.04.2011 г. включително за младшите ескперти и до 19.04.2011 г. включително за старшия ескперт.

Елена МИХАЛЕВА