25
Вт, Ян
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

При Сирил Июджи причината е, че няма професионален опит 6 години или минимален ранг I младши. Другите двама не са представили документи, доказващи продължителността на професионалния опит или изисквания ранг.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати предстои да се явят на защита на писмената концепция за стратегическо управление на тема “ Ролята, мястото и управлението на транзитен център по приемане на чужденци, търсещи закрила в Република България и провеждане на ускорено производство за предоставяне на статут в изпълнение на Закона на убежището и бежанците и прилагане на европейските стандарти и практики от Република България като външна граница на Европейския съюз”. Концепцията трябва да се представи до 08.04.2011г. в запечатан плик в деловодството на ДАБ, в обем не повече от 10 машинописни страници.
Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от "4", ще бъдат допуснати до устна защита, която ще се проведе на 14 април от 9,30 часа в сградата на ДАБ. Събралите необходимия общ резултат ще се явят на интервю същия ден.
През седмицата излязоха и класиранията на участниците в обявените конкурси за три други длъжности в Бежанския център. С най-добър резултат от кандидатите за младши юрисконсулт е Живко Адамов. В конкурса за старши ескперт в отдел „Производство и настаняване“ най-добре се е представила Валя Ангелова, а за младши експерт в същия отдел – Мария Желязкова.

Много голям пък е напливът за 13-те работни места в Бежанския център, на които одобрените кандидати ще бъдат назначени без конкурс. Обявата за тях бе публикувана в предишния брой на вестник „Старият мост“, а документите се приемат в тукашното бюро по труда. Само за 4 дни през седмицата над 160 нашенци са кандидатствали за технически сътрудници, старши специалист медицина, изпълнител /шлосер, дърводелец/, изпълнител /ВиК и ел.поддръжка/, шофьор, чистачки и огняр.

Елена МИХАЛЕВА