27
Чет, Ян
29 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Вече стартира и набирането на персонала. На първо време ще бъдат назначени двадесетина души. В момента е обявен конкурс за четири щатни бройки за държавни служители – младши юрисконсулт, младши и старши експерт в отдел „Производство и настаняване“ и старши експерт в отдел „Приемане, регистрация и административни дейности“. Кандидатите за юрисконсулт трябва да имат образователно-квалификационна степен магистър по „Право“, да са придобили юридическа правоспособност. За младши и старши експерт в „Производство и настаняване“ се изисква висше образование със степен бакалавър. Старши експертът в „Приемане, регистрация и административни дейности“ ще извършва първоначален преглед и медицинско изследване на регистрираните като търсещи закрила чужденци. Затова кандидатите за тази длъжност трябва да имат магистърска степен по медицина, както и три години трудов стаж по специалността. И за четирите щата се изисква компютърна грамотност и чужд език. Размерът на основната заплата за юрисконсулта и младши експерта е 402 лв., а за другите две длъжности – 412 лв. Документи се подават в звеното по човешки ресурси на ул. „Монтевидео“ 21 А в София до 16,00 часа на 07.03.2011 г. включително. Подборът ще премине в два етапа – решаване на тест и интервю. След приключването на тази процедура ще бъде обявена нова за още толкова бройки за държавни служители. Други десетина души пък ще бъдат назначени по трудово-правни отношения без конкурс. Няма пречка да бъдат наети предишните служители в Бежанския център, ако подадат документи, те вече са преминали необходимото обучение при първото си назначаване и са наясно с естеството на работата, каза Казаков. По думите му засега няма да се обявява конкурс за директор, като това ще стане по-късно. Първоначално ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността най-вероятно от Агенцията в София, обясни председателят на Държавната агенция за бежанците.

Миналата година целият персонал на Бежанския център, начело с директорката Иванка Дякова, бе освободен от работа. Както е известно, куп нередности и нарушения бяха установени от комисии, назначени  от директора на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. По случая с Центъра, изнесен в медиите, се е сезирала прокуратурата и се води дознание. От своя страна Казаков е възложил няколко одита на различни институции. Сега материалите са в прокуратурата, продължават да се водят следствени действия, каза той.

От 2008 г. седем служители и Дякова са се водели на работа към нефункциониращия бежанския център край Пъстрогор. На седмината служители, назначени там, се плащали заплати и бонуси като награди, а директорката, освен висока заплата, ползвала служебен автомобил и телефон.

Според запознати, досега Бежанският център е струвал близо 6 млн. лв. Строителството стартира през 2006 г. с 2,3 млн. евро по ФАР. През април 2009 г. обаче парите свършили. Тогава държавата е дала още 924 000 лв. за допълнително проектиране и възникнали строително-монтажни работи.

Завършването на обекта закъснява три години. Че работата се бави „Старият мост“ писа в края на 2008 г. Тогава от Агенцията за бежанците обясниха, че центърът не е напълно готов и не им е предаден с акт 15 и 16 от изпълнителя – фирма „Сиконко билдинг“, поради което не може да влезе в експлоатация. Първоначалните планове били обектът да бъде построен до ноември 2007 г. След това срокът е бил удължаван няколко пъти.

СМ