21
Чет, Окт
21 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Той е свързан най-вече с харчове за местни дейности, минимално е задължението по делегираните от държавата дейности  –  49 961 лв.  Най-голям е борчът, натрупан от  капиталовите разходи – над 1 800 000 лв. Това показва, че са извършвани строително-монтажни работи, дейности по благоустрояването и др. без гарантирано финансиране. Сред  перата  „на червено“  попадат също социалните услуги, образованието, здравеопазването и др. Близо 120 000 лв. са неразплатените заплати и осигуровки, 416 600 за външни услуги, 650 000 за текуща издръжка, 34 000 лв. за ел.енергия, горива и др.  От общинската администрация все още не са възстановили на четирите училища пълния размер на преходния остатък в размер на 158 672 лв., а едва 40 % от него, въпреки че това са делегирани от държавата средства, а  крайният срок за превеждането им по закон изтече още  на 28 януари т.г.

Неуспешните опити за надскачане на собствения финансов бой е основната причина за тежкото състояние сега. Другата е сериозното неизпълнение на плана за местните приходи , възлизащо на 28 процента. Близо половината от предвидените неданъчни приходи/продажби, наеми, концесии и др./  не са реализирани. 68/,42 % пък са постъпленията от такса битови отпадъци и 82,84 % - от имуществени данъци. Не са изпълнени и набелязаните антикризисни мерки, твърдят общински съветници.

Не е ясно как ще излезе от това положение любимецката община през тази година. Новоприетият бюджет е 4 809 622 лв., с 800 000 лв. по-малко от миналата година. В него никъде не са посочени механизми за стопяване на бюджетния дефицит. На питане на общински съветници откъде ще дойдат средства, кметът Янко Кючуков отговарял – все отнякъде ще дойдат, може би от евентуални продажби на имущество. Общината трябва двойно да преизпълни плана за заложените собствени приходи в размер на 2 024 155 лв., за да покрие старите задължения и то не напълно. Това обаче е невъзможно да се случи, освен ако не стане чудо. По-вероятно е финансовият колапс да се задълбочи. Подозираме, че огромният дълг ще бъде отсрочван за след изборите през октомври, за да му бере гайлето новото ръководство, смятат общински съветници от опозицията. Дотогава обаче общината ще бере много ядове. Контрагентите ще продължат да я  притискат за парите си. Както „Старият мост“ писа, през лятото на миналата година фирмата по почистването спря да събира и извозва боклука за повече от  месец и градът се вмириса. От EVN пък отрязаха тока и месеци наред улиците тънеха в мрак. Електричество нямаше дори в сградата на общинската администрация. Поради недостиг на заплати пък чиновниците преминаха на намалена работна седмица. Дори все още не им са изплатени възнагражденията за последните два месеца.

СМ