29
Съб, Ян
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Решението за продажбата на имота бе взето на заседание на Общинския съвет миналата година. Тогава началната конкурсна цена бе 2 120 000 лв. без ДДС. За купувача има и редица задължителни условия, едно от които е да преустрои част от втория етаж в конферентна зала, която ще се ползва от общината до 30 дни годишно в продължение на 10 години.

Сега на имота е била направена нова пазарна оценка, тъй като валидността на последната е до 4 февруари 2011 г. Били са преразгледани и условията на конкурса. Според ръководството на общината е важно да се отчете обстоятелството, че земята е оценена като незастроен парцел в центъра, но в имота има построена административна сграда, което ограничава кандидат купувачите в инвестиционните им намерения. Сградата е оценена без да са диференцирани като стойност мазе и сутерен, които реално няма да носят приходи от имота, а са за обслужваща дейност. Освен това, трябва да се вземе предвид, че отделни части от имота са собственост на Фуат Гювен и „Юробанк и Еф Джи България“, което при ангажимент за цялостно довършване на сградата отвън е обременяващо обстоятелство. Допълнителното условие за изграждане на конферентна зала, която да се ползва от общината, също ограничава купувача. Затова кметът Манолов предлага това изискване да отпадне, а началната конкурсна цена да бъде 1 788 500 лв. Въпросът ще бъде внесен за разглеждане на предстоящото заседание на местния парламент в четвъртък.

Както е известно, сградата, строена за „Дом на съвета“, от години стои незавършена и е в окаяно състояние.

СМ