05
Нед, Дек
14 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

“Пътно поддържане – Свиленград” ЕООД е фирмата, която ще поддържа общинската пътна мрежа. Дружеството е избрано за изпълнител на обществената поръчка на общината за зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната мрежа. В периода от 1 ноември 2010 г. до 30 април 2011 г. свиленградската фирма ще се грижи за нормалната проходимост на тези пътища, които са с обща дължина 89 км. Най-тежките участъци между селата, където се получават навявания от сняг и преспи, са в района на Сакар: Младиново – Костур, Левка – Студена, Мустрак-Равна гора, отсечките до Маточина и до Михалич.
Оферти за участие в поръчката са подали още “Пътстрой” ООД – Стара Загора и Обединение “Трейс Свиленград” – София. Изискванията, поставени към кандидатите, са да имат опит в изпълнението на подобна дейност, да разполагат с налична техника и собствена складова база за материали, с технически лица, домуването на машините да бъде в района на снегопочистване, да има осигурена телефонна връзка за денонощно предаване и приемане на информация.

Вече сме в пълна готовност за снегопочистването през зимния сезон, каза пред „Старият мост“ Панайот Николов, шеф на „Пътно поддържане“-Свиленград. Към момента фирмата разполага с 660 кубика смес от сол и пясък. Очакват се още 1 000 тона пясък и 450 тона сол. Общинските пътища до селата ще се чистят с 6 трактора Т-150 и още 5 машини по 100 конски сили, две от които заедно с една пясъкоразпръсквачка ще се използват за улиците в Свиленград. За чистене на пътищата от републиканската пътна мрежа „Пътно поддържане-Свиленград“ ще използва 29 машини, сред които 1 роторен снегорин, трактори, автомобили с висока проходимост, товарачни машини.

Поддържането на улиците в Свиленград през зимния сезон ще се извършва от Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”, каза пресаташето на кметството Калина Райкова. При необходимост от повече техника ще се наемат машини на частни фирми, уточни тя.

Елена МИХАЛЕВА