28
Чет, Окт
23 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Целият проект е на обща стойност 1 051 605, 90 лв. 52 560 лв. от тях ще трябва да осигури общината, а останалите ще бъдат предоставени безвъзмездно по приоритетна ос „Местно развитие и сътрудничество“. С парите трябва да бъдат премахнати наносните острови в коритото на реката, за да се предотвратят евентуални наводнения.

Пак над 1 млн. лв. струваше почистването на дървесната и храстовата растителност от другата страна на старият мост преди две години. Тогава Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет отпусна на общината 1, 116 млн. Лева.

СМ