07
Нед, Авг
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

На предишното заседание на ОбС кметът Георги Манолов внесе докладна записка за отдаване под наем само на 35 дка от язовира в землището на Сладун заради проявен интерес за риборазвъждане. Тогава съветниците счетоха за нелогично да се отдаде само една част и отложиха разглеждането на въпроса. Сега бе внесен проект за решение на Комисията по земеделие и гори да се даде целият водоем.

В същото време хората от селото не си дават язовира и протестират с подписка. Заедно с докладната записка на градоначалника бе внесено и отрицателно становище от кмета на Сладун Стефан Стоянов, подкрепено с парафи на негови съселяни. Предоставянето на язовира под наем или на концесия не е целесъобразно, тъй като се използва от жителите на Сладун за напояване и цялото село може да остане без водоснабдяване, се казва в становището на Стефан Стоянов. Трябва да гласуваме този язовир да не се предлага за продажба или наем, защото е жизненоважен за Сладун и Михалич и хората не искат да си го дадат, каза по време на разискванията в пленарната зала Димитър Митев от БСП. Веселин Каратепелиев пък обясни, че на предварителното заседание на комисията кметът Манолов е дал уверения, че в договора за наем ще има клаузи да не се забранява водопоя на животни, както и, че хората ще могат да ползват водата за поливане. При неспазване на клаузите договорът може да се прекрати с 1-месечно предизвестие, каза градоначалникът в пленарната зала. Христо Щерев от БСП пък припомни, че на едно от предишните заседания се наложи да се удължи концесията на язовир край Мезек, който бе взет от Милко Калайджиев. Защото предишният наемател изпусна водата на язовира, за да си хване рибата, така и хората от Сладун ще страдат, ако наемателят е недобросъвестен, каза Щерев. Кметът Манолов заяви, че този пример не е коректен. В момента си поделяте гласоподаватели, каза той. Всъщност проблемът е в тютюнопроизводителите, които поливат нерегламентирано от този язовир, допълни градоначалникът.

В крайна сметка местните парламентаристи решиха целият водоем да се отдаде под наем за срок от 5 години. Това ще стане чрез публичен търг с явно наддаване. Друг е въпросът дали при това положение ще се появят кандидати да го вземат, тъй като площта е значително по-голяма и наемът ще е доста по-висок.

СМ