27
Съб, Ное
22 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Във вторник нарочната комисия с председател Иванка Димитрова, която е шеф на дирекция „Общинска собственост и регионално развитие“ в ОбА, започна разглеждането на документите на кандидатите. Предстои да се насрочи дата за отварянето на ценовите оферти на фирмите, които са допуснати до участие, обясни Райкова.

Обществената поръчка е по две обособени позиции. По едната от тях трябва да се извърши рехабилитация или основен ремонт на улици в централната част на Свиленград с дължина около 8 км. Работата включва отстраняване на износената и повредена настилка, изваждане на старите улични бордюри и поставяне на нови, полагане на плътен асфалтобетон и хоризонтална маркировка с боя и светлоотразителни перли, подмяна на стари и поставяне на нови пътни знаци, изграждане на нови тротоарни настилки и др. Новите бордюри ще бъдат вибропресовани бетонови, а тротоарите ще се изградят с павета „Бехотан“. Прогнозната стойност е 3 500 000 лв. без ДДС. Втората обособена позиция е за ремонт на улици в село Момково. Работата по нея се състои в доставка и полагане на плътен асфалтобетон върху 3 600 кв. м, както и ремонт на 200 кв. м площад /тротоарна настилка/. Нейната прогнозна стойност е 67 000 лв. без ДДС.

Критерият при оценка на подадените от кандидатите оферти ще бъде най-ниска цена, е посочено в обявлението за обществената поръчка, публикувано в сайта на Агенцията по обществени поръчки в интернет.

Ремонтните дейности ще се финансират със средства на общината – с част от облигационния заем в размер на 5,5 млн. лв., който бе изтеглен за подмяната на ВиК-мрежата в централната част на града.

Елена МИХАЛЕВА