24
Вт, Ное
16 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Съдът откри процедура по несъстоятолност и наложи запор върху движимото и възбрана върху недвижимото имущество на фирмата, която е собственост на братята Бойко и Христо Яневи. За временен синдик в производството по несъстоятелност е назначен Пламен Атанасов от Хасково. Решението на съда подлежи на обжалване във ВКС.

Делото срещу „Витта фуудс“ е възбудено по жалба на „Българско сирене“ ООД – Харманли. Както „Старият мост“ писа, харманлийското предприятие е доставяло на свиленградското извара и сирене за производството на замразени баници. На него братята Яневи дължат 241 496, 89 лв., върху които са натрупани и лихви. Към производството по делото е присъединена и „Райфайзенбанк“ ЕАД – гр. София, която за своите вземания има издадени изпълнителни листове за сума от общо 4 560 380, 57 лв. Друг кредитор - „Дуропак -Тракия папир“ АД от Пазарджик пък предявява претенции за неизплатени 99 246, 32 лв. и лихва в размер на близо 8 хил. лв. По делото е присъединено и дружеството  от Ботевград“Топлик“, на което „Витта фуудс“ не е изплатило по договор за поръчка 46 396, 67 лв. ЕТ „БАПЕБ – Ал. Варев“ от Пловдив пък си търси от Яневи около 12 000 лв.  „Райфайзен лизинг България“ ООД пък има да взема 218 620, 04 евро и лихва 10 551, 60 лв.

От назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че задълженията на „Витта фуудс“ към 31. 07. 2009 г. възлизат на общо 16 560 000 лв. Кредитори на дружеството по счетоводен баланс към същата дата са „Райфайзенбанк“, доставчици, предприятия, персонал, ТД на НАП и др. Фирмата на братя Яневи обаче притежава материални активи на обща стойност 9 188 000 лв. „Нивото на платежоспособност на „Витта фуудс“ към 31 декември 2008 г. и към 31 юли 2009 г. е под единица, което показва, че същото е в лошо финансово състояние и не е способно да погаси задълженията си“, пише в мотивите си съдът.  Вещото лице посочва, че през 2009 г. дружеството трайно не осъществява плащания към кредиторите си. Всъщност сривът в него датира от средата на 2009 г., когато на 2 юли е извършено последното плащане . До тази дата, която съдът приема за начална дата на неплатежоспособността, Яневи частично са погасявали задълженията си.

Първото събрание на кредиторите, на което ще бъде изслушан докладът  временния синдик Пламен Атанасов и ще бъде избран постоянен синдик, ще е на 30 септември.

Стефка КОЛЕВА