18
Чет, Юли
34 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Финансиране от 27 172 800 лева за инфраструктурни обекти получава община Свиленград по Инвестиционната програма за общински проекти към държавния бюджет на България за 2024 година. При сформирането на държавния бюджет община Свиленград подготви и подаде общо девет проекта, които бяха одобрени и включени в програмата.

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев и директорът на Дирекция „Бюджет и финанси” Валя Здравкова подписаха днес с министъра на регионалното развитие Андрей Цеков споразумения за финансиране на седем от обектите.

С финансовата подкрепа ще се изпълнят: основен ремонт на 9 км от пътя Сладун – Студена – Дервишка могила; изграждане на улици в кв. „Речните лозя“ в Свиленград; основен ремонт на част от улици в Свиленград - ул. „Кл. Охридски”, ул. „М. Горки” , ул. „Първи май”, ул. „К. Преславски”, ул. „Ален мак”, ул. „К. Честименски”; подмяна на водопроводната мрежа на тези улици; изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на нови квартали в района зад парк „Младежки”; рехабилитация на ул.“Родопи“ в село Момково; рехабилитация на ул. „Лозан Господинов“ и ул. „Стефан Милушев“ в село Левка.

Предстои подписване на споразумения за предоставяне на финансова подкрепа за останалите два обекта: изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Изгрев“ и рехабилитация на бул. „България“ от о.т.920 до о.т.495 в Свиленград.