17
Сря, Юли
30 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Декларирането на доходи започва на 10 януари

До 9 януари 2023 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2022 г. и превключване работата на информационните системи за 2023 г., съобщават от офиса на администрацията в Хасково.

Клиентите ще могат да ползват голяма част от услугите на Агенцията, но данните от подадените справки и декларации, както и от извършените плащания, ще бъдат отразени след тази дата. Така например, достъпни дотогава ще са: електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори; подаването на справки-декларации и документи от регистрираните по ЗДДС лица; плащанията на здравни вноски, като същото ще е възможно само по банков път чрез търговските банки; както и подаването на Декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват за своя сметка.

Данните от подадените в този период документи и направени плащания ще бъдат отразени в системите след 9 януари 2023 година. Здравноосигурителният статус няма да се актуализира до 9 януари 2023 г. Ако до тази дата се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права ще става в офис на НАП, чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 9 януари 2023 г. и тя ще включва всички данни към тази дата.

До 9 януари 2023 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения: • няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. 

Тези документи ще се подават само на хартиен носител в офис на НАП по регистрация;

• няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;

• няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ;

• няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

• няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

• няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения, подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП.

На 10 януари, след завършване на дейностите по годишно приключване, ще започне подаването на годишни данъчни декларации за облагане на доходите от физически лица, както по електронен път, така и на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

Допълнителна информация може да се получи на сайта на администрацията https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).