19
Сря, Юни
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

За целта в двата града се организират Кръгли маси с участието на представители на местния бизнес.

Тест драйвът на електромобил ще бъде в края на срещите на местните представители на малки и средни предприятия с експерти и други заинтересовани страни от България и Гърция. Срещите ще се провеждат в рамките на проект Е.VE.CR.I., който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Възможните бизнес модели и решения за малки и средни бизнеси се представят от експерти, които разясняват и административните стъпки и разрешителни, необходими да се предприемат и получат в съответствие с нормативната база на двете държави, за да се инсталират и управляват зарядни станции.

На обсъжданията са поканени съдържатели на хотели, ресторанти, магазини, кафенета, както и на представители на други компании и фирми, които притежават места за паркиране. На срещите те могат да се срещнат с присъстващите оператори и инвеститори, за да обсъдят стъпките за инсталиране на зарядни станции в региона. По този начин ще се стимулира изграждането на мрежа от 50 електрозарядни станции в рамките на проекта до пролетта на 2023 г.