17
Сря, Авг
24 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

През август всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, следва да направят първа вноска за здравно осигуряване, напомнят от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково. Задължението възниква, защото през лятото – от завършване на средното до започване на висшето си образование, младежите не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Ето защо през този период те трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка. В Хасково и областта тази година на държавни изпити за завършване на средно образование се явиха 1456 младежи по данни на регионалното управление на образованието.

От НАП в Хасково обясняват, че първо зрелостниците попълват и подават декларация Образец 7 за възникване на задължение за плащане на здравноосигурителни вноски. Декларацията се подава лично в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис. Документът се подава най-късно до 25 август. След това, също в срок до 25 август, се прави и първата вноска за здраве, която е в размер на 28,40 лв. Следващите такива вноски за здравно осигуряване са съответно през септември и октомври.

От офиса на НАП напомнят още, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.