Икономика
Инструменти
Шрифт

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира целево 234 общини. Сред тях е и Свиленград, съобщават от ведомството.

За изграждане на ВиК мрежа в общинския център Свиленград получава 1 155 035 лв. За рехабилитацията на бул. "България"  са определени 868 200 лв.

За Любимец е предназначена сумата от 2 496 719 лв- за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на града.

Финалният списък с проекти е съставен от експертите в МРРБ, които работиха заедно с експертите от Националното сдружение на общините в Република България , уточняват от министерството. В  него са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ. Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам, и в Министерство на финансите в последните дни . Общата стойност на всички проекти в национален мащаб  е над 827 млн. лв.

СМ