Икономика
Инструменти
Шрифт

28% ръст на внесения корпоративен данък отчита офисът на НАП в Хасково. Срокът за деклариране и плащане на дължимите корпоративни данъци, както и на данъците от еднолични търговци и земеделски производители, които са избрали този ред на облагане, изтече на 30 юни, напомнят от Агенцията.

Почти 17 млн. лв. са внесените данъци от юридически лица и еднолични търговци на база декларирана дейност през предходната година, докато през 2021-ва резултатът е бил 13,2 млн. лв., уточняват от приходната администрация в града.

Подадените в срок годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане са 9 429, а миналата година са били 9 354, което е показател за увеличение на броя дружества, осъществявали дейност през 2021 година.

От НАП в Хасково напомнят още, че в срок до 30 септември, фирмите и физическите лица могат да подадат коригиращи декларации в случай, че установят погрешно декларирани данни. Поправката на вече декларирана в НАП информация става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година. Коригираща декларация се подава онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Повече информация за декларирането и внасянето на данъци и осигурителни вноски може да бъде получена на телефона на Информационният център на НАП 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в делнични дни. Обаждането е на цена, според тарифите на съответния оператор.