Икономика
Инструменти
Шрифт

Близо 7900 от фирми в област Хасково, които плащат корпоративен данък, са обявили доходите си пред Националната агенция за приходите три дни преди крайния срок. Това съобщават от офиса в града и уточняват, че декларирането и внасянето на корпоративен данък е до 30 юни.

Същият срок важи за данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и за данъка върху дейността от опериране на кораби.

От офиса на НАП в Хасково напомнят още, че срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като еднолични търговци, както и за лицата, избрали този ред на облагане, е също 30 юни. Заедно с годишната си данъчна декларация те трябва да подадат и декларация Образец 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Подаването на данъчните и осигурителните декларации, както и плащането към бюджета, се извършва онлайн чрез Портала да електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информационният център на Агенцията отговаря на въпроси на клиенти на телефон 0700 18 700, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, като обаждането е на цена, съгласно тарифите на съответния оператор.