Икономика
Инструменти
Шрифт

10,5% ръст в приходите от осигуровки за Държавно обществено осигуряване (ДОО), здравно осигуряване (НЗОК) и Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) отчита офисът на НАП в Хасково. Към днешна дата събраните от Агенцията приходи от видове осигуровки в Хасково и областта нахвърлят 81,1 млн. лв., докато през 2021 година по същото време те са били малко над 73,3 млн. лв.

Най-значително е увеличението при внесените суми за ДОО – 47,6 млн. лв., което е с 4,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Здравните осигуровки, внесени в офис Хасково, са в размер на 22,5 млн. лв. или с близо 2 млн. лв. повече от 2021 година.

Вноските за ДЗПО са почти 11 млн. лв. и са повече с 1,4 млн. лв. от тези през миналата година по това време.

„Бизнесът и гражданите все повече осъзнават предимствата на коректното осигуряване – социално и здравно, поради което е налице и този устойчив ръст на доброволното деклариране и плащане от тяхна страна. Резултатите се дължат както на положителната промяна в поведението на данъкоплатците и партньорския подход на НАП спрямо тях, така и на контролните механизми, които прилагаме.“, коментират от ръководството на Националната агенция за приходите в Хасково.