07
Вт, Фев
24 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, търгуващи в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъка върху доходите си от тази дейност, съобщават от офиса на Агенцията в Хасково. Приходната агенция разполага с информация за получените от физическите лица суми от наложен платеж през 2021 г., подадени от пощенските оператори (куриерските фирми). Тези суми са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации, които са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция, напомнят от НАП.

До този момент много от лицата вече са декларирали своите доходи от онлайн търговия. Тези, които не са го направили, ще получат писма от приходната агенция, напомнящи за това тяхно задължение. В случай, че продаващите онлайн с цел търговия не подадат данъчните си декларации, подлежат на санкции и последващи контролни действия от страна на НАП.

От офиса в Хасково обръщат внимание, че преди да потвърдят предварително попълнената данъчна декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно и да я допълнят или коригират, ако това е необходимо. В случай, че данъкоплатците установят вписани суми от наложени платежи, които са получили след продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да изтрият тези доходи и едва тогава да подадат декларацията.

За получените доходи от продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, лицата не дължат данък и няма нужда да ги декларират, уточняват още от приходната агенция в Хасково.

Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в Приложение №2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица напомнят още от офиса на НАП.

В случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение №3.

При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение №5.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 2021 г. за тези физически лица изтича на 3 май тази година.

Повече информация за това кои доходи от търговия в интернет се облагат може да разберете от видеото в канала на НАП в YouTube и в рубриката „Облагане на продажби в интернет“ в сайта на приходната агенция.