30
Пон, Ян
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни от 8-ми март в Портала за е-услуги на НАП, съобщават от офиса на Агенцията в Хасково. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), вече имат достъп до въведената информация за: получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

Преди да потвърдят предварително попълнената декларация е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от офиса на НАП.

Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2021 г., приключва на 3 май. Тези, които подадат годишните си декларации по електронен път до 31 март, ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са платили целия размер на данъка за довнасяне в същия срок – 31 март.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифите на съответния оператор.