08
Сря, Фев
21 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

До 31 март хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, студенти над 26 годишна възраст, домакини и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат да плащат по 26 лева., съобщават от офиса на НАП в Хасково. До края на март се запазва минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, а именно 650 лв.

Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 325 лв. Срокът за плащане на вноската за здраве е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който тя се отнася, напомнят още от НАП. Така, вноската за месец януари 2022 г. трябва да се плати най-късно до 25 февруари. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в приходната агенция декларация Образец 7, което може да стане електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис, както и на място в офиса на НАП по постоянен адрес.

Срокът за декларация Образец 7 е до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и за периодите без данни за здравно осигуряване, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.