24
Съб, Сеп
25 Нови статии

t

Икономика
Инструменти
Шрифт

Ставките в града и селата изравнени

Ставките на туристическия данък в Свиленградската община са повишени от началото на тази година. Решението за новия налог бе взето на последното заседание на местния парламент в края на декември, на което бяха направени изменения и допълнения на Наредба № 17 на ОбС

Така за категоризираните места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ в Свиленград ставките за една нощувка се покачват съответно:

 1/ за 1 звезда – от 0,60 лв. на 0,80 лв.

2/ за 2 звезди – от 0,80 лв. на 1,00 лв.

3/ за 3 звезди – от 1,00 лв. на 1,20 лв.

4/ за 4 звезди – от 1,00 лв. на 1,50 лв.

5/ за 5 звезди – от 1,60 лв. на 2,00 лв.

Най-голямо е увеличението за приспиване в селата, като ставките са изравнени с тези в града. Ръстът им е 3-4 пъти.

Обосновката за големия скок на туристическия данък в селата е, че там вече се изграждат луксозни 4-5 звездни хотелски комплекси, като в Капитан Андреево например.

За регистрираните места за настаняване от клас „В“ увеличението за града е от 0,60 лв. на 0,80 лв., а за селата – от 0,20 лв. на 0,80 лв.

Сред мотивите за повишаването на ставките на туристическия данък в докладната си да ОбС кметът арх. Анастас Карчев изтъква увеличения туристически поток в общината, свързан с посещенията на заведенията, които развиват хазартна дейност, историческите забележителности и множеството командировани служители на Гранична полиция, Агенция Митници и Министерството на отбраната. Тези посетители нощуват тук и ползват услугите на местата за настаняване. Същевременно нарастват ангажиментите на общината, свързани с разходите по обезпечаване на тези дейности, инфраструктурата и др., мотивира се градоначалникът.

Очаква се по-високите ставки на туристическия данък да доведат до увеличение между 20 000 лв. и 30 000 лв. на приходите в общинската каса.

За отбелязване е, че данъкът се заплаща от ползвателя на услугата и това пряко не засяга лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

"Старият мост"