03
Съб, Дек
19 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март 

Данъчна кампания 2022-ра ще започне на 10 януари, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково. От тази дата ще стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.

През месец март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде достъпна и предварително попълнената декларация за доходите, която се подава онлайн с ПИК или електронен подпис чрез Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през тази година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 3 май (първият работен ден след 30 април), напомнят от офиса на приходната администрация в Хасково.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.