Икономика
Инструменти
Шрифт

Ако до този срок не бъдат изпълнени изискванията или се подаде невярна информация, следват санкции, подчертаха още от РИОСВ. Предвидените в Закона глоби за физически лица са от 100 до 1000 лева, а за юридически - от 300 до 2 500 лева. 

На територията на РИОСВ-Хасково функционират общо 15 билкозаготвителни пункта, от които един в община Свиленград и четири в Любимец. От миналогодишни справки става ясно, че в областта се събират най-много жълт кантарион, риган, лайка, шипка, хвойна, киселица, градински чай, мурсалски чай (култивиран), липа и др.

СМ