24
Съб, Сеп
25 Нови статии

t

Икономика
Инструменти
Шрифт

Промяната е записана в нова разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания, която влезе в сила от 23 декември 2021 г.

Според новите правила за административно наказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да я намалят и да платят 80% от нейния размер. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална дирекция или офис на НАП. Ако заявлението не бъде подадено, то нарушителите губят правото си да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.

В 14-дневния срок от връчване на наказателното постановление, в намален размер могат да се платят глобите и имуществените санкции, които са по наказателните постановления, издадени след 22.12.2021 г. или преди тази дата, в случай че двете седмици от връчване на наказателното постановление не са изтекли към 23.12.2021 г.

Новите правила за административно наказателно производство са подробно разяснени в становище на НАП, публикувано в сайта на Агенцията, уточняват още от офиса в Хасково.