23
Пон, Май
29 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Тази услуга се предоставя след подаване на заявление към териториалния областен офис за получаване на консултантски пакет.

Приемът на документи ще продължи до 23 февруари 2022 г.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици, ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 000 евро. СМ