Икономика
Инструменти
Шрифт

До 15 ноември фирмите и физическите лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 година. От офиса на НАП в Хасково допълват, че същото важи за едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа.

На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2021 година.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби през 2019 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

От офиса на НАП в Хасково обясняват, че има случаи, в които прогнозираните авансови вноски се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък, което може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък.

Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП. За коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2021 г. декларацията трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2021 г., въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2021 г.

Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП - www.nra.bg, на телефона на Информационния център: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/ или във Facebook страница на агенцията.