19
Пет, Апр
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Предстоят над 10 000 проверки на място с участието на данъчни и от Хасково

Стотици инспектори на НАП, съвместно с други държавни органи, започват масов данъчен контрол за стоки, облагани с ДДС при внос. От офиса на Агенцията в Хасково поясняват, че ще се следи прилагането на режимите за освобождаване от данък върху добавената стойност при внос на стоки, които се внасят в България от трета страна, но предназначени за друга държава членка на ЕС. При тези случаи ДДС не се заплаща в България, а в другата държава членка, което е предпоставка за измами, обясняват от НАП. Ще се контролира и „чистият“ внос, при който стоките, основно от Китай и Турция, се внасят и ще се потребяват в България. Тук главният данъчен риск е ниската митническа облагаема стойност, на която стоките се обмитяват, но вследствие продажната им цена е от десетки до стотици пъти по-висока, а необлагането с ДДС върху разликата е огромна щета за бюджета.

В кампанията на НАП всеки внос на стоки от трета страна в България ще бъде проследяван от момента, в който той бъде оформен пред митническата администрация. Ще се наблюдават движението на стоката и документите за последващите препродажби. Предстоят над 10 000 проверки на място в складове, търговски площи и счетоводни кантори, в които основната задача на данъчните е да гарантират, че се плаща реален ДДС.

Инспекторите на НАП ще извършват пълен мониторинг на фирмите, които извършват внос чрез обмен на данни с Агенция „Митници“. Звеното за фискален контрол ще следи движението на стоките на територията на страната, а инспектори по приходите ще анализират стотици хиляди фактури и препродажбите на вносните стоки. Всяка структура на НАП, включително офисът в Хасково, ще бъдат ангажирани в кампанията, която ще обхване вносители, търговци на едро и дребно, а при открити отклонения от облагане в ДДС ще бъдат възлагани обстойни проверки и ревизии.