Икономика
Инструменти
Шрифт

Същото важи и за зрелостниците, които наесен ще бъдат студенти редовно обучение.

През лятото – от завършване на средното до започване на висшето си образование те също трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка. Причината е, че през този период не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Най-напред зрелостниците трябва да подадат декларация образец 7 – за възникване на задължение за плащане на здравноосигурителни вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението. Тъй като в случая това е месец юли, то подаването на декларация №7 и внасянето на първата здравна вноска след това, трябва да се направи най-късно до 25 август.

В рубриката „Здравно осигуряване” – „Студенти“ в страницата на НАП на е-адрес https://nra.bg/wps/portal/nra/osiguryavane/zdravno-osiguryavane/studenti#studenti1 има полезна информация за здравните вноски между училището и университета, кои студенти са осигуряват сами, както и образец на декларация №7.

От офиса НАП в Хасково обръщат внимание на зрелостниците, че при повече от 3 неплатени вноски за здравно осигуряване за последните 3 години, те могат да се окажат с прекъснати здравни права и да нямат достъп до безплатни услуги, осигурени от НЗОК.

Проверка за здравния си статус всеки може да направи на място в офис на НАП или чрез електронната услуга на Агенцията – „Здравноосигурителен статус“ на електронната страница: www.nap.bg . Размерът на здравната вноска през 2021 г. е 26 лв. и се плаща до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася осигуровката.