Икономика
Инструменти
Шрифт

Нов комбиниран багер-товарач купува община Свиленград. Максималната стойност на поръчката е 150 000 лв. Новата техника ще се използва за нуждите на общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” в Свиленград.

СМ