01
Съб, Окт
28 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Направено е необходимото изменение на подробен устройствен план. В началото на месец май е издадено разрешение за строеж, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като се намира на територията на граничен пункт, обектът е от национално значение. Възложител е Агенция „Митници“, а предпроектните проучвания датират от 2016 г.

Целта на инвестицията е да се избегне наводняване на граничния пункт, както е ставало през годините в случаи на интензивни валежи. Освен изграждане на хидротехнически съоръжения, е предвидено почистване на коритото на реката и прилежащата територия на площ от 5 хил. кв. м.

Преди три месеца държавата отдели за реализация на проекта над 4,5 млн. лв., за което “ Старият мост„ писа . Средствата са по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите, реши тогава Министерският съвет. С изпълнение на проекта освен подобрение на техническата инфраструктура, ще се постигне подобрение и на екологичното състояние на района.

СМ