03
Нед, Юли
19 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В Хасковска област начело в таблицата е община Минерални бани с 352 лв.

През миналата година събраните общо собствени приходи от общините у нас са около 2,4 млрд. лв., или средно по 347 лв. на жител. Различията обаче са значителни, като в 6 общини те надхвърлят 1000 лв., а 79 общини имат собствени приходи до 200 лв. на човек. Във водещите 25 общини не попада нито един областен център, освен столицата. Относително високи постъпления от местни данъци и такси отчитат сравнително малки общини с развита добивна индустрия, енергетика и тежка промишленост, както и такива, в които туризмът играе значима роля в регионалната икономика, посочват анализатори от Института по пазарна икономика.

Едновременно с това се подчертава, че приходите зависят и от ефективността на местната администрация. Данните за събираемостта средно за двата основни данъка – върху недвижимите имоти и МПС – показват, че през 2019 г. в 67 общини коефициентът на събираемост е бил между 60 и 70%, а в още 18 – дори под 60%. В тази група попадат и значителен брой областни центрове.

Общинските разходи на Свиленград в периода 2016-2019 г. в номинално изражение са 24,1 млн. лв. Средната стойност на човек от населението е 1132 лв.

В Любимец тези цифри са съответно 10, 2 млн лв. и 1 123 лв.

По-голямата част от общините у нас са похарчили между 800 и 1400 лв. на човек от населението през 2019 г. Повечето общини, в които разходите на човек са високи, са в пограничните и планински райони, където населението е относително малко, но въпреки това местната власт е длъжна да изпълнява основните си функции и да поддържа ключови публични услуги, обясняват експертите.

Златка Михайлова