29
Сря, Юни
12 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 493 186 лв. В община Любимец подписаните договори са 10 на стойност 72 011 лв. За цялата Хасковска област сумата е близо 4 милиона лв.

Това съобщиха от Областния информационен център в Хасково на среща с медии. Институцията изнесе данни и за изпълнение на оперативните програми в Хасковска област за периода 2014-2020 г.

В Свиленград най-голям- 68, е броят на проектите по програма „Иновации и конкурентоспособност “. Следва програмата за развитие на селските райони, където са изпълнени 39 проекта. Общо за периода усвоените средства по 6 програми и сключените 137 договора са за 34 629 486 лв.

За община Любимец тази стойност е 6 143 660 лв. От 42-та договора 10 са по програмата за селските райони.

Преобладаващо за 2020 г. за Свиленград е отново финансовото подпомагане за повишаване на конкурентоспособността. 83-те проекта са получили общо 10 224 024 лв.

В Любимец реализацията на 17 проекта по три програми е финансирана със 768 977 лв.

Областният информационен център в Хасково продължава да предоставя информация в офиса, по телефона и по електронна поща,. Експертите дават основни насоки за начина на кандидатстване чрез Единната информационна система за управление и наблюдение/ИСУН/, подчерта управителят на центъра Нели Канева.