29
Съб, Ян
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Подземни нсталации ще бъдат поставени на улиците „Иван Мангъфов“, „Климент Охридски“, „Христо Ботев“, „Антим Първи“, „Александър Стамболийски“, „Страшимир Дочков“, „Сан Стефано“, „Димчо Дебелянов“, „Бачо Киро“.

С реализацията на капиталовложението ще се осигури захранване с природен газ на обществени и жилищни сгради.

При определяне на трасето на газопроводите са ползвани цифрови модели на кадастралните планове на града. Газопроводните отклонения ще се изпълняват подземно през общински имоти и имоти на потребителя. В зависимост от терена, през който преминават, тръбите ще се полагат изкопно и безизкопно.

В града е осигурен достъп на гражданите до тази информация, в законоустановения срок не са постъпили становища, възражения и мнения, уточняват от РИОСВ-Хасково.