22
Сря, Сеп
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Подземни нсталации ще бъдат поставени на улиците „Иван Мангъфов“, „Климент Охридски“, „Христо Ботев“, „Антим Първи“, „Александър Стамболийски“, „Страшимир Дочков“, „Сан Стефано“, „Димчо Дебелянов“, „Бачо Киро“.

С реализацията на капиталовложението ще се осигури захранване с природен газ на обществени и жилищни сгради.

При определяне на трасето на газопроводите са ползвани цифрови модели на кадастралните планове на града. Газопроводните отклонения ще се изпълняват подземно през общински имоти и имоти на потребителя. В зависимост от терена, през който преминават, тръбите ще се полагат изкопно и безизкопно.

В града е осигурен достъп на гражданите до тази информация, в законоустановения срок не са постъпили становища, възражения и мнения, уточняват от РИОСВ-Хасково.