17
Сря, Апр
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Чрез новите услуги работодателите ще виждат на екран справките с подадените данни и ще имат възможност да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях ще се визуализират:

- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;

- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

От офиса на НАП в Хасково напомнят, че работодателите, които са изплащали доходи по трудови и/или извън трудови правоотношения през 2019 г., са задължени до 28 февруари тази година да подадат по електронен път справка за изплатените доходи на физически лица през 2019-та и за удържаните през същата година данък и задължителни осигурителни вноски /чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ/, както и/или справка за изплатените доходи по трудови правоотношения /чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ/. На база на декларираните от тях справки, през месец март ще бъдат зареждани с данни за получени доходи годишни данъчни декларации на физическите лица, имащи ПИК и електронен подпис – така наречената предварително попълнена данъчна декларация.

Повече информация може да намерите на сайта на приходната администрация www.nap.bg или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.