Икономика
Инструменти
Шрифт

Двете декларации – за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg . От миналата година не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност и двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползват облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация за получени доходи.

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с персонален идентификационен код – ПИК, който е безплатен и може да се получи във всеки офис на НАП.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2019 г. могат да се ползват по следните два начина, обясняват от офиса на Агенцията в Хасково. Първият е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице в срок до 31 януари 2020 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си необходимите документи за ползване на облекчението до 31 декември тази година. Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за получени доходи, срокът за която е 30 април 2020 година.