22
Нед, Май
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Огледите им започват на 13 ноември и продължават до следващия вторник на адрес в Хасково. В същия срок на друг адрес пак в областния град може да бъде разгледан товарен автомобил „Mercedes“, производство от 2002 година с първоначална цена 4125 лв.

В Любимец от 14-ти до 20-ти ноември ще се провеждат огледи на друг камион „Mercedes“, оценен на 4500 лв. По същото време в Южна Индустриална зона – Хасково могат да бъдат огледани две полуремаркета марка „Kogel“ – и двете с първоначална цена 2100 лв.

В същите срокове, като тези за огледи, проявяващите интерес следва да подадат в НАП ценови предложения за закупуване и да внесат депозит в размер на 20% от първоначално обявените цени на превозните средства.

Подробна технична информация на всяко от тях, както и снимки, са публикувани в интернет страницата на НАП на електронен адрес www.nap.bg в рубриката „Продажби“, а рубриката „Как да купя“ дава съвети как се участва в търговете, организирани от Националната агенция за приходите. С приходите от подобни продажби частично или изцяло се покриват задълженията към бюджета на физически и юридически лица.

Само преди два месеца публичните изпълнители продадоха административна сграда в Димитровград за 82 000 лв., като с приходите от търга бяха погасени задължения на предишния собственик. В тази връзка от НАП в Хасково обръщат внимание при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция „Събиране“, за да не се стига до продажба на активи.