Икономика
Инструменти
Шрифт

Най-голямата несъбираема сума – 12 858, 97 лева, е навъртяна от трима длъжници, двама от които ЕООД. Парите не могат да бъдат възстановени, тъй като платците са сменили своето постоянно пребиваване и вече не живеят на територията на Свиленград. В докладната записка пише, че: „Тези лица живеят на територията на различни общини следователно, за да може да осъществи принудително събиране на вземанията си Община Свиленград трябва да извърши разходи по завеждането на дела в различни районни съдилища, в различни краища на страната“. Явно общинарите смятат, че ще излезе по-евтино да се опрости дългът.

Шестима пък са недобросъвестните платци, чиито актуални адреси съвпадат с тези на общинските имоти, които са наели, и не могат да бъдат открити. Поради това сумата от 2 687, 23 лв. става несъбираема.

Двама са направили възражение, че погасителната давност е изтекла и няма да внесат дължимата обща сума от 1 662, 68 лева.

Дълъг е списъкът с имената и на тези, които имат задължения под прага, предвиден за събиране на държавни такси. Сумата тук не е висока – 76,65 лева. В докладната от кмета пише, че събирането на парите по принудителен ред би било нецелесъобразно, тъй като разходите, които Общината би направила по завеждането на исково или заповедно производство, не биха се възстановили.

Диляна ЦВЕТКОВА