26
Съб, Ное
25 Нови статии

До края на януари 2022 г. предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на миналата година са платили на физически лица доходи по извън трудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. От офиса на НАП в Хасково уточняват, че декларацията за дължими данъци се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на НАП.

Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2021 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и др.), както и за окончателните данъци, дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове.

Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офиса на приходната администрация.

Българите, работещи в чужбина, могат да се възползват от различни обезщетения в страната, в която плащат данъци и получават заплата, а сега е моментът за подаване на заявления.

Според RT Tax – една от най-големите фирми за връщане на надвнесени данъци в Европа, поради липса на информация или заради неверни слухове, по-голямата част от работещите в чужбина българи не търсят парите, които им се полагат по право.

„Имате право да получавате обезщетения, облекчения и суми от надвнесени данъци за последните 5 години, ако сте били изрядни данъкоплатци. Напълно законно е и не носи никакви негативни последици за вас. Горещо съветваме клиентите си да потърсят парите, които им се полагат“, споделя Росен Ковачев, управител на RT Tax за България. Може да се кандидатства за детски надбавки, връщане на надвнесени данъци, изплащане на неизползвана годишна отпуска, здравно осигуряване – единственото условие е човекът да е работил и да е плащaл данъците си. По този начин има право да използва социални гаранции, както всички останали граждани на съответната държава.

От RT Tax споделят обща информация за възможния размер на обезщетенията с пример детските надбавки. За български граждани, които са работили или работят в Германия и имат деца под 18 години, те възлизат на 204-235 евро на месец, в зависимост от броя на децата. В Холандия те са около 55-79 евро на месец, а в Норвегия стигат до 685 евро на месец, но се полагат само на родители на деца под 2-годишна възраст. Възстановяването на надвнесени данъци е с давност 5 години назад. Работилите във Великобритания, Германия, Холандия, Норвегия, Дания, Ирландия или Австрия през последните 5 години, имат право да подадат молба и могат да получат добра сума от данъците, които са надвнесли през това време. „Става въпрос за изплащане на еднократна сума за надвнесени данъци. Каква точно ще бъде сумата зависи от много фактори“, казва Росен Ковачев.

Молба до чуждестранните институции за възстановяване на данъци може да се подаде лично. Често обаче възникват проблеми в процес на събиране и разглеждане на документите. Те могат да доведат до забавяне на възстановяването на надвнесените суми, а може и изобщо да не бъдат получени. Затова е препоръчително да се изпозлва помощ от специалисти.

„Без значение какъв е размерът на обезщетението, което ви се полага, екипът на RT Tax е готов да ви помогне. Имало е случаи, когато на наши клиенти са връщали само няколко евро. Имали сме и клиент, на когото върнаха 11 000 евро. Средният размер на възстановените суми за надвнесени данъци варира според страната: в Германия – около 950 евро; в Австрия, Великобритания, Холандия – съответно 804 евро, 833 евро и 816 евро. В Норвегия – 353 евро, в Ирландия – 753 евро, а в Дания средно около 1219 евро”, посочва Росен Ковачев. Управителят на RT Tax подчертава, че всички тези обезщетения и надбавки са предвидени от закона. Следователно е напълно законно да бъдат поискани.

За съжаление много хора, работили или работещи в чужбина, не знаят на какви обезщетения и надбавки имат право. В резултат те, както и страната ни, губят милиони евро. „Затова е важно да говорим по темата и да споделяме достоверна информация със своите близки, роднини, приятели. Всички имаме поне един познат, който работи в чужбина, нека проверим наясно ли е с правата си“, завършва Росен Ковачев.

Първоначалните консултации с RT Tax са безплатни и всеки заинтересован от услугата може да потърси информация дали отговаря на условията за получаване на обезщетения за надвнесени данъци или получаване на детски надбавки.

12 407 са регистрираните самоосигуряващи се лица в офиса на НАП в Хасково

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от офиса на НАП в Хасково. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

12 407 са лицата с активна регистрация към момента в офиса на Агенцията в Хасково, които, ако желаят, могат до края на месеца да променят начина на осигуряването си. От НАП Хасково уточняват, че тези от тях, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, обръщат внимание от НАП, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и др. изплащани от държавното обществено осигуряване.

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Декларацията се подава в офис на НАП по постоянен адрес на лицето или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор/.

Ставките в града и селата изравнени

Ставките на туристическия данък в Свиленградската община са повишени от началото на тази година. Решението за новия налог бе взето на последното заседание на местния парламент в края на декември, на което бяха направени изменения и допълнения на Наредба № 17 на ОбС

Така за категоризираните места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ в Свиленград ставките за една нощувка се покачват съответно:

 1/ за 1 звезда – от 0,60 лв. на 0,80 лв.

2/ за 2 звезди – от 0,80 лв. на 1,00 лв.

3/ за 3 звезди – от 1,00 лв. на 1,20 лв.

4/ за 4 звезди – от 1,00 лв. на 1,50 лв.

5/ за 5 звезди – от 1,60 лв. на 2,00 лв.

Най-голямо е увеличението за приспиване в селата, като ставките са изравнени с тези в града. Ръстът им е 3-4 пъти.

Обосновката за големия скок на туристическия данък в селата е, че там вече се изграждат луксозни 4-5 звездни хотелски комплекси, като в Капитан Андреево например.

За регистрираните места за настаняване от клас „В“ увеличението за града е от 0,60 лв. на 0,80 лв., а за селата – от 0,20 лв. на 0,80 лв.

Сред мотивите за повишаването на ставките на туристическия данък в докладната си да ОбС кметът арх. Анастас Карчев изтъква увеличения туристически поток в общината, свързан с посещенията на заведенията, които развиват хазартна дейност, историческите забележителности и множеството командировани служители на Гранична полиция, Агенция Митници и Министерството на отбраната. Тези посетители нощуват тук и ползват услугите на местата за настаняване. Същевременно нарастват ангажиментите на общината, свързани с разходите по обезпечаване на тези дейности, инфраструктурата и др., мотивира се градоначалникът.

Очаква се по-високите ставки на туристическия данък да доведат до увеличение между 20 000 лв. и 30 000 лв. на приходите в общинската каса.

За отбелязване е, че данъкът се заплаща от ползвателя на услугата и това пряко не засяга лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

"Старият мост"

Три пъти по-голям сега в сравнение с миналата година е интересът към декларирането на доходи в НАП, съобщават от офиса на Агенцията в Хасково. Ако към 20 януари 2021-та подадените годишни данъчни декларации за доходи са били 105, то тази година към същата дата те са 326.

Новите, в пъти по-високи облекчения за деца, са водещи в приетите декларации. 80 на сто от общия брой формуляри са именно за възстановяване на суми заради едно или повече непълнолетни деца. 188 лица са побързали да подадат документите си лично в офиса на НАП в Хасково. 136 са го направили чрез интернет с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП). Вече са получени и 2 декларации по пощата, опликовани като писма.

От приходната администрация напомнят, че най-бързо и лесно подаването на данъчни декларации става онлайн с ПИК или КЕП, без да е необходимо посещение на място. През март лицата, притежаващи персонален идентификационен код, ще могат да подават и предварително попълнена данъчна декларация за доходите си, която ще бъде достъпна чрез електронните услуги на НАП.

От офиса в Хасково уточняват още, че документите за прилагане на данъчни облекчения за деца се разглеждат приоритетно. Формулярите се проверяват и ако условията са изпълнени, в срок до един месец от датата на подаване на декларациите, на лицата ще бъдат възстановени надвнесените суми за непълнолетните им деца. По този повод, от НАП съветват всички родители, които ще ползват данъчни облекчения за деца, да проверяват дали имат неплатени задължения към държавата и при наличие на такива първо да ги платят, след което да подават документи.

Срокът за деклариране на доходите тази година е 3 май или първият работен ден след законовия срок 30 април, който е неработен ден. В същия срок, до 3 май, следва да се внесат и дължимите данъци, декларирани в декларациите.

Допълнителна информация за подаването на декларации, плащането на дължими суми и ползването на различни данъчни облекчения може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.

С 5%, но не повече от 500 лв., могат да намалят дължимите данъци върху доходите си лицата, които ги декларират пред НАП до края на 31 март, напомнят от офиса на приходната агенция в Хасково. Отстъпката се начислява само върху сумата за довнасяне и може да се ползва, когато са изпълнени следните няколко изисквания, обръщат внимание от Агенцията:

Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март 

Данъчна кампания 2022-ра ще започне на 10 януари, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково. От тази дата ще стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.

През месец март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде достъпна и предварително попълнената декларация за доходите, която се подава онлайн с ПИК или електронен подпис чрез Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през тази година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 3 май (първият работен ден след 30 април), напомнят от офиса на приходната администрация в Хасково.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.