10
Сря, Авг
31 Нови статии

До края на декември родителите на деца и на деца с увреждания могат да ползват по-високите данъчни облекчения чрез работодателя си по основно трудово правоотношение, напомнят от офиса на НАП в Хасково. За целта те трябва да подадат декларация пред него в срок до 31 декември тази година. В този случай работодателят може да им възстанови до края на януари 2022 г. удържания в повече данък за 2021 г.

Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и се прилага еднократно само за доходите от 2021 г. Изчислението на сумата за получаване се прави въз основа на облагаемите доходи на родителите през 2021 г. Сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца са: 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца и 13 500 лв. за три и повече деца, като родителите ще получат съответно до 450 лв. за едно дете, до 900 лв. за две и до 1350 лв. за три и повече деца.

За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лв., а сумата за получаване е до 900 лв. Родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания обаче имат право да ползват и двете данъчни облекчения (облекчението за дете със сума за получаване до 450 лв. и това за дете с увреждане със сума за получаване до 900 лв.) Двете данъчни облекчения се сумират и така общият им размер може да достигне сума за получаване до 1350 лв.

В НАП в Хасково има информация, че близо 1000 родители са подали декларации пред работодателите си и ще получат полагащите им се суми от тях. Когато по обективни причини, работодателят не е в състояние да възстанови на своите служители облекчението до 31 януари на 2022 г., може да ги насочи да ползват данъчните облекчения за деца чрез работодателя на другия родител или чрез НАП с подаване на годишна данъчна декларация. Ако се ползва чрез НАП, това може да стане в рамките на данъчната кампания по деклариране на доходите в срок от 10 януари до 3 май 2022 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2021 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци. Хората без доходи или само с необлагаеми такива като обезщетение за майчинство и безработица, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, допълват от НАП.

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е лицата да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Затова от Агенцията съветват родителите да проверят онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения и ако имат такива, да ги погасят преди да ползват облекчението, за да избегнат неудобства.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП и Фейсбук страницата на ведомството. Консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 и имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Родителите на деца с увреждания могат да ползват и двата вида данъчни облекчения за деца и така максималната сума за възстановяване може да достигне до 1350 лв. за едно дете, обръщат внимание от офиса на НАП в Хасково.

Ако сте родител на дете с 50 и с над 50% увреждания имате право да получите до 900 лв. под формата на еднократно данъчно облекчение. Едновременно с това, за същото дете, можете да ползвате и облекчението до 450 лв. за дете. Двете се сумират и така общият размер облекчение може да достигне до 1350 лв. Изчислението на сумата за получаване се прави въз основа на облагаемите доходи на родителите през годината.

От офиса в Хасково уточняват, че за да се начислят и двете облекчения, родителите попълват и подават и двата вида декларации за деца (по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ и по чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ), формулярите на които могат да бъдат изтеглени от тук: https://bit.ly/3lkJET2 .

За да ползват облекченията, родителите трябва да имат облагаем доход през 2021 г., да нямат публични задължения към държавата и да разполагат с валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за вида и степента на увреждане на детето. Данъчното облекчение се ползва, включително когато видът и степента на увреждане (50 или над 50 на сто) са установени през 2021 г., както и когато срокът на валидност на решението на ТЕЛК/НЕЛК изтича през 2021 г.

Изискване е към 31 декември на данъчната година детето да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за грижа на пълна държавна издръжка или в дом за медико-социални грижи за деца.

От НАП съветват всички родители, които ще ползват данъчни облекчения за деца, да проверят дали имат неплатени задължения към държавата и при наличие на такива първо да ги платят, и тогава да подават документи.

За улеснение на родителите НАП публикува в интернет страницата си www.nap.bg базова информация и напътствия при най-честите казуси. Можете да ги видите тук: https://bit.ly/3Dx6H3f .

Консултация за данъчните облекчения за деца може да се направи с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 и по имейл на е-адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Над 9 млн. лв. са внесените дължими данъци и осигуровки от хасковлии и жители на областта чрез ПОС терминал на НАП, съобщават от офиса на Агенцията в Хасково. Плащането чрез ПОС-терминал е особено ефективно при издължаването на здравни осигуровки с цел спешно възстановяване на здравни права или когато на лицето му е необходимо удостоверение, че няма неплатени стари задължения. Удобно и актуално е и за много родители, които искат да ползват данъчните облекчения за деца, но имат неплатени задължения към държавата, подлежащи преди това на изпълнение.

От офиса на НАП в Хасково напомнят, че чрез ПОС терминал могат да се превеждат без такси не само дължими данъци и осигуровки, но и задължения към други институции (глоби от КАТ, Съд, Общини и др.), предявени за събиране от приходната агенция. Това може да стане от притежателите на банкови карти по два начина:

– чрез електронната услуга на НАП „Справка за задължения с възможност за извършване на плащания", която се достъпва чрез портала за електронни услуги на НАП, в менюто „Плащане и изчисляване". Услугата работи 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, а от март тази година, с цел повишаване сигурността при плащанията с банкови карти в интернет, НАП въведе двуфакторната идентификация при потвърждаване на плащането чрез своя виртуален ПОС терминал;

– чрез инсталираните 8 физически ПОС терминала на работните места в НАП Хасково, 7 от които се намират в централната сграда на пл. „Свобода“ 2, а 1 в сградата на дирекция „Събиране“ на бул. „България“ 152.

Освен, че са безплатни, картовите плащания чрез виртуален или физически ПОС терминал на НАП, се отразяват веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Единствено, обръщат внимание от НАП, когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или такива, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение, и отнема повече време.  

Повече информация за декларирането и плащането на дължими данъци и осигуровки може да се намерите на сайта на НАП – www.nra.bg и на телефона на Информационния център 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Детските надбавки и данъчните облекчения за отглеждане на деца и на деца с увреждания са различен вид подкрепа за родителите. Това уточняват от офиса на НАП в Хасково по повод различни запитвания.

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагане доходите от дейността им през 2022 година, напомнят от офиса на НАП в Хасково.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от същия закон.

Новорегистрираните през 2021 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 от ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2022 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2021 г. Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg , в рубриката „Формуляри“. Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път, чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефона на НАП 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Хасковският офис на Националната служба за съвети в земеделието започна да изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които искат да се възползват от програмата. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

11 600 компании в страната държат стоки на склад за над 9 млрд. лв.

11 600 фирми в страната са получили предупредителни писма от НАП за нелогично високи материални запаси на обща стойност над 9 млрд. лв. Материалните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съхранявани на склад стоки, материали или продукция. Всички дружества в извадката поддържат материални запаси на значителна стойност в продължение на години, което противоречи на икономическата логика, поясняват от НАП.

Според приходната агенция е възможно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини. Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции до края на годината, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2021 г.

Сред наличните стоки има голямо разнообразие от облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили и много други.

С част от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, уточняват от НАП, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации, при които ще се описва цялото налично количество на стоките. При установени несъответствия ще започнат проверки и ревизии.

Преди контролните мерки, приходната агенция първо ще проведе информационна кампания, с която ще даде възможност за доброволна корекция.