14
Пет, Юни
30 Нови статии

Близо 8 000 регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лица от област Хасково вече имат възможност да изтеглят като файл справките–декларации, които са подали в НАП, заедно с дневниците за покупки и продажби по чл. 124 от ЗДДС. Това съобщават от офиса на приходната администрация.

Това е възможно чрез Портала на електронните услуги на НАП, раздел „ДДС декларации“, в услугата „Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES - декларация“ и избор на функционалност „Подадени данни“. В таблицата, която се визуализира на екран, има списък със справки–декларации по чл. 125 от ЗДДС. При преглед на подадените данни с конкретен входящ номер, чрез линковете в колона „Файлове“,  могат да бъдат изтегляни подадените файлове на справка–декларация за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларация.

Изтеглянето на файловете е възможно за справки–декларации за ДДС, VIES-декларации и отчетни регистри по Закона за ДДС, подадени след март 2013 г. 

Достъпът до функционалността се осъществява според Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите (НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ призовава всички водачи да са готови за зимата, когато тръгват на път. От днес в цялата страна ще бъде разпространена специално разработена инфографика „Готов ли си за зимата?“, която има за цел да привлече вниманието на шофьорите към подготовката на превозното средство за зимния сезон.

От днес родителите, които искат да ползват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания през работодателя си, е необходимо да заявят желанието си пред него, като подадат съответната декларация, съобщават от офиса на НАП в Хасково. Документите се подават по месторабота от 30 ноември до 31 декември 2023 г., а работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2024 г.

Размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2023 г. се запазват същите като през предходната година, допълват данъчните. Сумите, които може да възстанови НАП, са в зависимост от броя на децата. За едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две деца – 12 000 лв. и сума за получаване до 1 200 лв., за три и повече деца – 18 000 лв. със сума за получаване до 1 800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението от годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лева. Това са средствата, които могат да бъдат получени, когато лицата не са ползвали облекченията при авансовото облагане на доходите.

За да ползва данъчните облекчения физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2023 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Родителите без доходи или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство и помощ при безработица, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител в семейството, ако отговаря на условията, обясняват от НАП.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. Едно от най-важните изисквания за прилагането им е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Ето защо от НАП съветват гражданите да проверяват онлайн с персонален идентификационен код данъчната си сметка за задължения преди да ползват данъчна преференция, за да избегнат неудобства.

Освен през работодател, другият начин за ползване на данъчните облекчения е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 30 април 2024 г. В този случай паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция до 1 месец след подаването на декларацията. По време на последната данъчна кампания НАП възстанови над 3,8 млн. лв. надвнесени данъци на 6 428 лица от област Хасково, като близо 70% от тях бяха родители с право на данъчни облекчения за деца.

Подробна информация за това, как да намалим дължимите данъци има в сайта на приходната агенция, а телефонна консултация може да се направи с Информационния център на телефон 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

На 16 ноември Националната агенция за приходите отбелязва Деня на Свети Матей – първият събирач на данъци. Навръх професионалния си празник, от офиса на НАП в Хасково отчитат 100% успешно обслужени клиенти през годината и повишено доверие в електронните услуги на администрацията. Към днешна дата приходната агенция предлага над 170 онлайн услуги, които значително улесняват гражданите и бизнеса, и я нареждат на водещо място в страната сред дигиталните институции. В Хасково, по време на данъчната кампания за деклариране на личните доходи, над 83% от годишните данъчни декларации бяха подадени по електронен път – с персонален идентификационен код и е–подпис. Над 40 000 са вече жителите на областта с ПИК код от НАП, като с него те достъпват дистанционно повече от 60 услуги.

„Постигнатите резултати се дължат на отличната работа и високия професионализъм на данъчните служители, както и на подобрената ефективност на контролната дейност. Високите стандарти в качеството на работа и непрекъснатото развитие на електронните услуги извеждат НАП сред най-иновативните администрации у нас“, коментират в деня на празника си от приходната агенция в Хасково. От там отчитат още, че партньорския подход спрямо гражданите и бизнеса също дава резултат – наблюдава се положителна промяна в поведението на данъкоплатците и траен ръст на доброволното деклариране и плащане на задълженията.

Днес изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата вноска за трето тримесечие на 2023 година, които фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ, декларираха до 15 ноември тази година. Срокът важи и за регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, напомнят от офиса на НАП в Хасково. 

До полунощ на 1 декември авансовите вноски могат да се погасят онлайн през Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) и персонален идентификационен код (ПИК).

От НАП обръщат внимание, че при плащане след законоустановения срок се дължат лихви до датата на внасянето на авансовата вноска, но не по-късно от 31 декември на текущата година.

Авансовите вноски, определени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, се внасят в републиканския бюджет.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2021 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък, съответно за данък върху годишната данъчна основа по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Повече информация за плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП www.nra.bg и на телефона на Информационния център 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

През декември облекчението може да бъде поискано от работодателя

Новите образци на декларациите за данъчни облекчения за деца и деца с увреждания са публикувани на сайта на Националната агенция за приходите, съобщават от офиса на администрацията в Хасково. Формулярите са утвърдени от Министъра на финансите и с тях облекчението ще може да бъде заявявано през декември чрез работодателя, а по време на данъчната кампания догодина – чрез НАП.

Изчислението на сумата за получаване се прави въз основа на облагаемите доходи на родителите през 2023 г., като те ще получат съответно: до 600 лв. за едно непълнолетно дете, до 1 200 лв. за две и до 1 800 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания намалението на годишната данъчна основа и за тази година е в размер на 12 000 лв., а сумата за получаване е до 1 200 лв. От НАП в Хасково обръщат внимание, че родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания имат право и на двете данъчни облекчения.

За да ползват преференцията чрез работодателя си по основно трудово правоотношение родителите трябва да подадат декларация по чл. 22 в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) пред него в срок до 31 декември тази година. В случай, че се полага данъчно облекчение за деца с увреждане, се подава декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. Задължително изискване е, към момента на подаването на документите пред работодателя, родителят да няма подлежащи на принудително събиране публични задължения. Това се посочва в Част I на ред 6 във формуляра.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. Консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 и имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

По-рано през годината в Хасково можеше да се намери апартамент старо строителство за 500-550 евро за квадратен метър, а ново – за около 800. Средните цени обаче се покачват, а докато почти навсякъде другаде в страната се наблюдава сериозен спад, градът отбелязва ръст на пазара. От портала за имоти Реалистимо разглеждат пазара в Хасково и Свиленград отблизо, за да наблюдаваме тенденциите на цените и предпочитанията на купувачите.

Според платформата, все още най - търсени си остават имотите тип двустайни апартаменти в Хасково, като се забелязва тенденция на увеличено търсене на по-големи имоти особено от семейства с повече деца, както и къщи около града.

Покачването на цените в Хасково е факт

Централната част на града е най-скъпа със средни цени от около 1000 евро на квадратен метър и дори повече, когато става дума за апартамент ново строителство с гараж или паркомясто. Старо строителство в квартал като “Орфей” все още може да се намери и за 600-650 евро на квадрат, но това отново са с поне 100 евро над цената от февруари-март 2023. В “Любен Каравелов” пък средната сума е около 790-810 евро за квадратен метър.

Спад на сделките в Свиленград

Факт е, че това са относително малки пазари – за Хасково говорим за под 650-700 сделки на тримесечие в най-активните периоди, докато в Свиленград те се движат в диапазона 300-400 на тримесечие.

Един поглед към статистиката на Агенцията по вписванията показва, че в Хасково за първото тримесечие на 2023 г. са сключени 570 сделки, през второто – 548, а през третото – 645. На годишна база обаче се забелязва спад – за периода юли-септември 2022 г. в Хасково са сключени 750 сделки, или с малко над 16% повече. Това е сериозен контраст с данните от миналата година.

Службата по вписванията в Свиленград пък е регистрирала 345 сделки между януари и март тази година, 304 между април и юни и 300 между юли и септември. За сравнение, през третото тримесечие на 2022 г. броят е бил 440 или с 46% повече. Цените на недвижимите имоти в Свиленград обаче не намаляват, според Реалистимо.

В Свиленград предлагането е малко, най-вече на парцели за строеж

Обявите за апартаменти са на цени от 700-850 евро за квадратен метър, което е много за този регион. Именно в Хасковска област се намират едни от най-бедните градове у нас, където доходите на населението категорично не могат да покрият такава цена. И на свиленградския пазар обаче се забелязва не намаляване, а дори покачване на цените на имотите – ето защо и спадът там изглежда толкова шокиращ.

Безплатни и актуални обяви за продажба и наем на недвижими имоти в Хасково и Свиленград от специализирани агенции, физически лица и собственици, частни и държавни съдебни изпълнители можете да откриете в портала на “Реалистимо”.