14
Пет, Юни
30 Нови статии

Декларирането на доходи започва на 10 януари

До 5 януари 2024 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2023 г. и конфигуриране на информационните системи за работа през 2024 г., съобщават от офиса на администрацията в Хасково.

От офиса на НАП в града обръщат внимание на клиентите си, че ще могат да ползват голяма част от услугите на Агенцията, но информацията от подадените справки и декларации ще бъде отразена след 5 януари. Така например, достъпни дотогава ще са: електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори; подаването на справки-декларации и документи от регистрираните по ЗДДС лица; плащанията на здравни вноски, като същото ще е възможно само по банков път чрез търговските банки; както и подаването на Декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват за своя сметка.

Данните от постъпилите в този период документи и от извършените плащания ще бъдат отразени в системите след 5 януари 2024 година. Здравноосигурителният статус също ще се актуализира след тази дата. Ако преди това бъде направено плащане през търговска банка, то възстановяването на здравни права ще става в офис на НАП, чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител. Следващата актуализация на здравен статус ще бъде на 5 януари и тя ще включва всички данни към тази дата.

До същата дата физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:

• няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават само на хартиен носител в офис на НАП по регистрация;

• няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;

• няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ;

• няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

• няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

• няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения, подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП.

Физическите лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, ще могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10.01.2024 г. В същия ден ще започне и подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Над 188 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонт и мерки за повишаване на енергийната ефективност на спортни и културни институции в цялата страна, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сред обектите са спортната зала и стадиона в Свиленград. Енергийното й обновяване ще коства близо 2 млн. лв., предвидено е съфинансиране от общината.

Целта е  след ремонтите всички сгради да постигнат клас на енергопотребление минимум клас „В“ и да спестяват минимум 30% от първична енергия. 

Средствата за обновяване на сградния фонд  идват от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В Хасковска област са класирани 5 проекта- в общините Хасково, Свиленград, Харманли и Тополовград, уточнява министерството.

Към 30 ноември 2023 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Хасково е 5 568. Спрямо предходния месец броят им намалява с 82 , а в сравнение с ноември 2022 г. регистрираните безработни са с 254 повече.

С най-ниско равнище на безработица са общините Свиленград – 4,3% и Димитровград – 5,4%, а с най-високо – община Ивайловград – 21%, съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Хасково

Област Хасково се нарежда на 13-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

В община Свиленград за едно работно място се конкурират 12 души, а в Любимец- 48, където равнището на безработицата е 7,9 на сто.

От 21 декември Агенцията по заетостта започва да приема заявления за предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения на работещи и безработни за придобиване на ключови компетентности – базово и средно равнище на дигитални умения. Кандидатстването за ваучери ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg. Всеки ще може да избере вида на обучението и доставчика, както и дали ще учи онлайн или присъствено. На по-късен етап ще се предоставят и ваучери за включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, които ще се финансират по програма „Развитие на човешките ресурси“.

Обученията ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост, уточняват от хасковската Дирекция „Регионална служба по заетостта”. СМ

От неделя влиза в сила ново разписание

Нов график за движение на влаковете влиза в сила от 10 -и декември, като с него е осигурен директен бърз влак от Свиленград за София, съобщават от БДЖ.

Той ще тръгва в 05:46 ч. и ще даде възможност за по-удобно пътуване до столицата и обратно в рамките на деня, без да се налага прекачване в гарите. Влакът ще пристига на Централна гара в столицата в 10.51 ч. Обратно за Свиленград той ще тръгва в 15.10 ч. и ще пристига в 20.17 ч.

Има промяна в разписанието и на други влакове, тръгващи от жп гара Свиленград.

Международният бърз влак, който досега потегляше оттук към Западна Европа в 3.25 ч. вече ще отпътува в 4.00 ч. В София той ще се пристига в 9.41 ч., като се съкращава престоят му в междинните гари.

С нов час на тръгване от жп гара Свиленград е бързият влак за София, който досега потегляше в 16.55 ч. Той вече ще поема към столицата в 16.20 ч.

С 30 минути по-рано вече ще тръгва пътническият влак от Свиленград за София, който досега бе с начален час 17.40 ч. От неделя той вече ще потегля в 17.10 ч., като от Пловдив до столицата ще се движи като бърз.

Без промяна остава графикът на пътническите влакове в 8.20 ч. и 12.25 ч.

Във връзка с новото разписание на влаковете е променен и часът на движение на автобусите по линията Свиленград – кв. „Капитан Петко войвода“ (Гарата), чийто график поместихме отделно.

На  свое заседание днес  КЕВР гласува новите цени на водата за 2024 г .

За Хасковска област одобрената цена на питейната вода е  5,316 лв.  за кубик. Увеличението е с над 20 процента. До момента в Свиленград и Любимец, както и в цялата област, тя бе 4,37 лв. за кубик. Цената е комплексна, с включено ДДС и такси за доставяне, отвеждане и пречистване на водата. Там, където няма изградена канализация и не се плаща за пречистване и отвеждане на водите, сумата става 4,41 лв. Толкова ще плащат жителите в почти всички села.

Като причини за новия скок на живителната течност от ВиК дружеството в Хасково изтъкват повишените разходи за електроенергия, за материали, както и предстоящото увеличение на минималната работна заплата след Нова година, която сега получавали близо половината служители.  

Днешното решение на КЕВР подлежи на обжалване през Административен съд- София.

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си през 2024 година, напомнят от офиса на НАП в Хасково.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5 последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните през 2023 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 от ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон за 2023 г. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2024-та и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември тази година. Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg , рубриката „Формуляри“. Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или +359 2 9859 6801 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.

Националната агенция за приходите разшири обхвата на електронна услуга, която позволява свързаност от типа „система–система“ между клиентските софтуери и приходната агенция чрез софтуерен ключ (API ключ). Надградената услуга вече дава възможност на бизнеса да подава автоматизирано уведомления за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори към приходната агенция. За целта, обясняват от офиса в Хасково, е необходимо потребителите да заявят получаването на API ключ чрез е–услугата „Ново заявление за достъп до АPI“. За да се подават данните за трудови договори към НАП, софтуерния ключ трябва да се интегрира в софтуера, който използват клиентите.

Потребителите, които вече имат издаден софтуерен ключ за подаване на декларации Образец №1 и Образец №6, ще могат да го използват и за изпращане на уведомленията за трудовите договори, уточняват още данъчните в Хасково. И припомнят, че услугата за автоматизирано подаване на двете осигурителни декларации беше внедрена през октомври тази година.

През май, първи от софтуерния ключ се възползваха хазартните оператори, които вече имат автоматичен достъп до Регистъра на уязвимите лица по Закона за хазарта, напомнят от НАП.

Информация за надградената услуга е достъпна в Портала за електронни услуги на НАП и на телефон 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.