От днес НАП подновява поддържането на регистъра на уязвимите лица

Ръст на регистрираните сайтове за онлайн залози отбелязва Националната агенция за приходите, съобщават от офиса й в Хасково. До момента Агенцията е направила регистрация на 16 такива платформи, като за последната година те са били 10, а до 2021 г. – едва 6. В същото време са спрени над 130 сайтове за хазарт, а причината е липсата на лиценз. Пълният списък, както и този с регламентираните сайтове за онлайн залагания, са публикувани в официалната страница на НАП и се актуализират своевременно, уточняват от приходната агенция. От там препоръчват на потребителите, преди да започнат за залагат, да проверят дали платформата има лиценз или не.

Важно за потребителите на онлайн залагания е да са отговорни и внимателни както за своята игра, така и за своето поведение, коментират данъчните експерти в Хасково. От днес, 12 декември, НАП подновява поддържането на регистъра на уязвимите лица. Той не е публичен. Достъп до него имат само ограничен брой длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на приходната агенция и хазартните оператори. Искане за вписване в регистъра може да подаде всеки, който смята, че не може да контролира както времето, което прекарва в хазартни игри, така и средствата, които изразходва за участие в тях. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или да се изпрати по имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай трябва да е подписан с електронен подпис (КЕП). В искането има възможност да се посочи период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години. Гражданите, които вече фигурират в непубличния регистър, могат да поискат заличаване на името си от него, като всяка промяна се извършва лично или от законен представител.

Повече информация за възможностите за подаване на искане за вписване или заличаване от регистъра, може да видите в YouTube канала на НАП. В рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на приходната агенция са публикувани още съвети за отговорна игра, както и тест за самооценка на хазартните навици на играчите.

„Медицински център I - Свиленград” ЕООД в гр. Свиленград, бул. „България” № 137, тел.:0379/71631

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД, находящ се в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр. Свиленград , бул. „България” № 137, а именно:

1. Помещение от 26,41 кв. м. ведно с 11,81 кв.м. идеални части от общите части на сградата, находящо се в сградата на „Медицински център І – Свиленград” ЕООД, етаж І, непосредствено до главния вход в сградата с начална тръжна цена 85.00 лв.

2. Кабинет №79 с площ 18,66 кв.м. ведно с 8,40 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 40.00лв.

3. Помещение пригодено за фитнес зала намиращо се в мазето на основната сграда на Медицински център I с площ от 45 кв. м. с начална тръжна цена 41.00лв.

4. Кабинет №91 с площ 15,50 кв.м. ведно с 7,00 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 33.00лв.

5. Кабинет №92 с площ 16,40 кв.м. ведно с 7,40 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 35.00 лв.

6. Кабинет №94 с площ 15,95 кв.м. ведно с 7,20 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 34.00 лв.

7. Кабинет №95 с площ 15,25 кв.м. ведно с 6,90 кв. м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 33.00 лв.

Съгласно Решение №800 от 30.04.2014г. на Общински съвет Свиленград , извън тези стойности се начисляват суми поддръжка, а именно:

- 0,10 лв./м2 от наетото помещение- такса смет и данък сгради,

-асансьори -1,80 лв.

- 9,20 лв.- санитарна хигиена

- 2 лв./м2 от наетото помещение - поддръжка и ремонт на общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 04.01.2023г. от 09:00 часа в кабинета на управителя в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр.Свиленград, бул.„България” № 137, етаж 2.

Заявления за участие се приемат до 16:00 часа на 29.12.2022 г.на регистратурата на Медицински център І след заплатена цена на тръжната документация на стойност 5 лв. и депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на съответния обект. Обекта може да бъде огледан през работните дни до 16:00 часа на 29.12.2022 г.

Офертите (писмени предложения по образец от утвърдената тръжна документация) в запечатан плик и останалите документи, посочени в утвърдената тръжна документация се подават пред комисията по провеждане на търга лично от кандидата за участие в търга или негов пълномощник в деня и часа на провеждане на търга.

Участниците в търга могат да бъдат търговци (търговски дружества или еднолични търговци), вписани в Търговския регистър или физически лица, които приемат условията за участие в търга, включително предложения в тръжната документация проект за наемен договор на обектите, предмет на търга.

В случай, че за предложения на търг обект няма подадени заявления за участие в указания срок или не се яви нито един кандидат от подалите заявление за участие, насрочвам повторно провеждане на търга на 30.01.2023г. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на Медицински център I.

Националната служба за съвети в земеделието стартира дейността на 28 мобилни офиса в общински центрове.Те ще обслужват 97 общини на територията на цялата страна.  

Родителите, които ще ползват данъчните облекчения за деца през работодателя си, трябва до 31 декември тази година да представят пред него декларация по образец за преференцията, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково. С нея те потвърждават и липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, което е едно от изискванията за ползване на намалението. Родителите на непълнолетни деца с увреждания също подават формуляр по образец, като към него прилагат и копие на валидно ТЕЛК/НЕЛК решение, включително такова, което изтича през настоящата година.

Нови, още по-високи, са данъчните облекчения за деца през 2022 година. Сумите, които могат да получат родителите, зависят от броя на децата. За едно, ненавършило пълнолетие, дете облекчението от годишната данъчна основа е 6 000 лв., а сумата за получаване до 600 лв., за две – облекчението е 12 000 лв., а сумата за получаване до 1 200 лв., за три и повече деца – данъчната основа се намаля с 18 000 лв., а сумата за получаване съответно е до 1 800 лева. За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е в размер на 12 000 лв., а родителят може да получи до 1 200 лева.

За да ползва данъчно облекчение за деца, физическото лице (включително едноличен търговец) трябва през 2022 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци, а именно: данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Хората без доходи или само с необлагаеми такива, каквито са обезщетенията за майчинство, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекчението. Това обаче може да направи другият родител, ако отговаря на условията, уточняват от НАП в Хасково.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП. От Агенцията обръщат внимание, че едно от най-важните изисквания за прилагане на преференцията е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Ето защо от НАП съветват гражданите първо да проверят онлайн в Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) данъчната си сметка за задължения и тогава да ползват данъчното облекчение.

Изискването на Съвета на Европа влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Нови правила за събиране и отчитане на данни за трансгранични плащания, свързани с електронната търговия и въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги, влизат в сила от 1 януари 2024 г., съобщават от НАП. Целта е да се противодейства на измамите с ДДС при онлайн продажбите и да бъдат идентифицирани продавачите в интернет.

От началото на 2024 г. доставчиците на платежни услуги, като банки, дружества за парични преводи, някои платформи за онлайн търговия и др., ще са задължени да отчитат в НАП обработените от тях трансгранични плащания към търговци. За целта тези посредници ще трябва да водят регистри на плащанията, които минават през тях, както и на получателите на преводите. Доставчиците на платежни услуги ще подават данни за продавачите, които са получили 25 или повече трансгранични плащания за три месеца.

Събраните от приходната агенция данни ще бъдат изпращани към Централната електронна система с информация за плащанията (CESOP), където ще бъдат обработвани и съхранявани. Данните за трансграничните плащания ще се отчитат на всеки три месеца, като информация за тях ще се подава в месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. Първото отчитане е за периода януари-март 2024 г. и следва да се направи от 1 до 30 април 2024 г.

Европейската комисия е публикувала на официалната си страница Насоки за отчитане на платежни данни от доставчици на платежни услуги и предаване към Централната електронна система с информация за плащания (ЦЕСИП), както и Ръководство за потребителя и XSD схема за подаване на данните.

Подробна информация за новите правила е публикувана и в сайта НАП, а телефонна консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефони: 0700 18 700, 02/ 9859 68 01 и имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Обсъждане изграждането на зарядни станции на електромобили в Ивайловград и Свиленград ще се проведе в понеделник и вторник в Ивайловград и Свиленград по линия на трансграничното сътрудничество България – Гърция.

От 22 ноември до 5 декември 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ - РА) отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.