17
Сря, Авг
24 Нови статии

С 5%, но не повече от 500 лв., могат да намалят дължимите данъци върху доходите си лицата, които ги декларират пред НАП до края на 31 март, напомнят от офиса на приходната агенция в Хасково. Отстъпката се начислява само върху сумата за довнасяне и може да се ползва, когато са изпълнени следните няколко изисквания, обръщат внимание от Агенцията:

Ставките в града и селата изравнени

Ставките на туристическия данък в Свиленградската община са повишени от началото на тази година. Решението за новия налог бе взето на последното заседание на местния парламент в края на декември, на което бяха направени изменения и допълнения на Наредба № 17 на ОбС

Така за категоризираните места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ в Свиленград ставките за една нощувка се покачват съответно:

 1/ за 1 звезда – от 0,60 лв. на 0,80 лв.

2/ за 2 звезди – от 0,80 лв. на 1,00 лв.

3/ за 3 звезди – от 1,00 лв. на 1,20 лв.

4/ за 4 звезди – от 1,00 лв. на 1,50 лв.

5/ за 5 звезди – от 1,60 лв. на 2,00 лв.

Най-голямо е увеличението за приспиване в селата, като ставките са изравнени с тези в града. Ръстът им е 3-4 пъти.

Обосновката за големия скок на туристическия данък в селата е, че там вече се изграждат луксозни 4-5 звездни хотелски комплекси, като в Капитан Андреево например.

За регистрираните места за настаняване от клас „В“ увеличението за града е от 0,60 лв. на 0,80 лв., а за селата – от 0,20 лв. на 0,80 лв.

Сред мотивите за повишаването на ставките на туристическия данък в докладната си да ОбС кметът арх. Анастас Карчев изтъква увеличения туристически поток в общината, свързан с посещенията на заведенията, които развиват хазартна дейност, историческите забележителности и множеството командировани служители на Гранична полиция, Агенция Митници и Министерството на отбраната. Тези посетители нощуват тук и ползват услугите на местата за настаняване. Същевременно нарастват ангажиментите на общината, свързани с разходите по обезпечаване на тези дейности, инфраструктурата и др., мотивира се градоначалникът.

Очаква се по-високите ставки на туристическия данък да доведат до увеличение между 20 000 лв. и 30 000 лв. на приходите в общинската каса.

За отбелязване е, че данъкът се заплаща от ползвателя на услугата и това пряко не засяга лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

"Старият мост"

На територията на общините Свиленград и Любимец има общо пет такива обекта

До 20-и януари всички билкозаготвителни пунктове трябва да предоставят обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2021-ва година билки, както и складовите си наличности. Това съобщиха от РИОСВ-Хасково.

Облекчението може да се ползва с подаване на годишната данъчна декларация

Разходите на домакинствата за ремонт вече ще могат да се вписват в годишната данъчна декларация и така да се намаляват облагаемия доход и съответно дължимите данъци. Това съобщават от офиса на НАП в Хасково.

Данъчното облекчение беше прието през 2021 година, но на практика влиза в сила през 2022-ра с деклариране на доходите от миналата година. Размерът на облекчението е до 2000 лв. От НАП обръщат внимание, че то се отнася само за положения труд от майсторите, а не за покупката на материали или ново обзавеждане. Така, ако през годината сте сменяли дограма, плочки, ремонтирали сте покрив, боядисвали сте и имате издадена фактура или касова бележка за положения от майсторите труд, можете да намалите данъчната си основа с до 2000 лв. и да спестите до 200 лв. дължими данъци. Облекчението се полага само за един имот и не се прилага за ремонт на електроуреди или купуването на нови такива.

Важно условие, за да се ползва облекчението е, да има издаден документ от майстора или фирмата, която извършва ремонта. Ако е издаден общ документ за труд и купени материали, то на отделен ред в него трябва да е написана стойността на ремонтните дейности, тъй като облекчението е само за компонента „труд“. Облекчението може да се ползва с подаване на годишната данъчна декларация, но за целта трябва да изисквате и пазите бележки от майсторите за направените разходи. Те могат да са касова бележка, фактура или платежно нареждане, ако плащането е било по банков път.

Повече информация за декларирането на доходи, плащането на дължими данъци и ползването на данъчни облекчения може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Фирмите и едноличните търговци декларират данъците си от 1 март 

Данъчна кампания 2022-ра ще започне на 10 януари, съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в Хасково. От тази дата ще стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.

През месец март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде достъпна и предварително попълнената декларация за доходите, която се подава онлайн с ПИК или електронен подпис чрез Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане и през тази година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 3 май (първият работен ден след 30 април), напомнят от офиса на приходната администрация в Хасково.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.

От 4 януари Държавен фонд „Земеделие” отвори приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство, която действа в периода 2020 – 2022 г. Приемът ще продължи до 17 януари.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в област Хасково. Вирусът е установен в два животновъдни обекта за отглеждане на кокошки носачки, находящи се в землището на с. Криво поле, общ. Хасково.