Всички търгове на Агенцията се публикуват в електронен Портал

Малко над 830 хил. лв. допълнителни приходи за бюджета събраха публичните изпълнители от НАП в Хасково след продажби на активи през първото полугодие на 2023 г. Става дума основно за недвижими имоти, но също за превозни средства и няколко съоръжения, обявени на търг, заради данъчни и осигурителни задължения на досегашните им собственици. С приходите от реализираните търгове изцяло или частично се погасяват неплатените в срок данъци и осигуровки, обясняват от офиса на приходната администрация в Хасково.

Приходите са от общо 23 търга с реализирани продажби за периода от началото на годината до края на юни, а през август НАП Хасково отново ще предложи десетки превозни средства – леки и товарни, както и няколко интересни имота в областта. Всяка обява с подробностите към нея: описание и снимки на актива, местонахождение, състояние, първоначална цена, срокове за подаване на ценово предложение и срокове за внасяне на депозит за участие в търга, се публикува в Портала за продажби на Националната агенция за приходите. Предложенията там са групирани в 4 основни категории и могат да бъдат филтрирани както по вид, така и по адрес на населеното място. Към всяка обява има и телефон за контакт с публичния изпълнител, водещ продажбата.

От офиса на НАП в Хасково препоръчват, за да не стига до действия по принудително изпълнение от страна на публичните изпълнители, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с дирекция „Събиране“.

Българският бизнес става по-екологичен и зелен

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост

Министерството на иновациите и растежа обяви процедурата за кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта й е да ускори прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти.

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Микро- предприятията могат да получат максимум 350 000 лв., малките – максимум 550 000 лв., средните – максимум 750 000 лв., а големите до 1 млн. лв.

Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от категорията на фирмата и мястото на изпълнение на проекта. Със средствата могат да се закупуват машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да се допринесе за ограничаване на щетите върху околната среда. Също така да се подкрепят инвестиции, с които компаниите да намаляват образуването на отпадъци, да ограничат използването на пластмасови продукти, да въведат използване на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, да подобрят стандартите за екологосъобразност и др.

Кандидатстването по процедурата ще е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020. Проектните предложения ще се приемат до 16.30 ч. на 3 октомври 2023 г. на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4.

Припомняме, че в момента е отворена за кандидатстване и процедурата за развитие на индустриални зони и паркове в страната. Тя е с бюджет 212 млн. лв. и също е по Плана за възстановяване и устойчивост. По мярката могат да кандидатстват оператори на индустриални зони и паркове – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или съществуващи, по четири дейности: довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура (зарядни станции за електромобили).

До 31 юли предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за дължимите данъци за второто тримесечие на 2023 г. (по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физически лица и чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане). Това напомнят от офиса на НАП в Хасково, както и че 31 юли е последният ден и за внасяне на удържания данък към бюджета. Най-бързо и лесно плащането на тези и други данъци става чрез виртуалния ПОС в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Дължими суми към бюджета могат да бъдат платени и на 10 физически ПОС терминала в сградите на приходната агенция в Хасково.

До края на месеца, допълват от офиса на НАП, се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за технически услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).

Физическите лица, които са получили през второто тримесечие доходи от наем или от друга стопанска дейност, за които платецът не е задължен да удържа данъка, също обявяват до 31 юли пред НАП дължимите за тях авансови данъци.

Информация за декларирането и плащането на данъците може да се получите в сайта на приходната агенция www.nra.bg или на информационния телефон на НАП 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.

Завършилите успешно зрелостници декларират в НАП, че се осигуряват здравно сами

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Националната агенция за приходите в Хасково.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внасят здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28,40 лв. месечно. Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, които са здравно осигурявани за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване от работодател по реда на Закона за здравното осигуряване.

Зрелостниците трябва и да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от офиса в Хасково. Например вноската за месец юли се дължи до 25-и август, а до 25-и септември се дължи тази за август. Сумата може да бъде платена без такса чрез ПОС терминал на НАП или онлайн в Портала за електронни услуги на Агенцията.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец №7. Формулярът се подава на място в офиса, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код (ПИК) или е електронен подпис (КЕП).

При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП в Хасково. За вноски, които не са направени в срок, се начислява и законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор", която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична, изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона и работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

На търг се предлага и джип Хюндай Санта Фе

Публичните изпълнители от НАП Хасково продават имот в маджаровското село Ефрем на изключително изгодна цена, съобщават от офиса на приходната администрация.

Къщата е жилищна, с площ 82 кв. м. и изцяло реновирана. Покривът е нов, вътрешните мазилки също и с положен гипсокартон. Таваните също са ремонтирани, като в едната стая има дървена ламперия. Подменени са електроинсталацията, водопроводната и канализационната система. Входната врата и прозорците са нови – алуминиеви с двоен термомост. С нова PVC дограма са и вътрешните врати, а подовите настилки са облицовани с теракота. Пред входната врата е изградена удобна веранда с навес. Къщата в село Ефрем е готова за нанасяне, а първоначално обявената й цена е 11 250 лв.

От НАП уточняват, че може да бъде огледана от утре, 26 юли до 1 август включително. Оферти за закупуването й се приемат на адрес: гр. Хасково, бул. България“ № 152, ет. 8., най-късно до 2 август. В същия срок следва да се внесе и депозитът, който е в размер на 20% от първоначалната цена на имота.

В първите дни на август на търг излиза и лек автомобил HYUNDAI, модел САНТА ФЕ от 2005 година. Джипът е черен на цвят, с дизелов двигател, мощност 92 kw и изминати малко над 300 000 километра. В много добро техническо състояние е. Намира се в село Стамболийски, община Хасково и може да бъде разгледан на адрес там от 7 до 11 август, а до 14-ти август следва да се внесат ценови предложения и депозит от кандидат–купувачите. Стартовата цена в продажбата му е 8 000 лв.

Повече информация за тези и други търгове, организирани от приходната администрация може да се намери в електронния Портал за продажби на НАП.

Данъчните препоръчват, за да не стига до прилагане на способите за принудително изпълнение, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с дирекция „Събиране“.

Близо 2 500 жители на Хасково и областта изясниха в офиса на НАП в града здравния си статус през първото полугодие на годината. Това е с над 200 души повече отколкото за същия период на 2022 г., уточняват от приходната агенция.

Всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери периодите, за които му липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга, която е със свободен в Портала на НАП .

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да правят и на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това, системата дава информация и за всички месеци по години, за които липсват данни за здравно осигуряване на лицата. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

От офиса на НАП в Хасково обръщат внимание, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, лицето може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се извършва чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор", която е също със свободен достъп в Е-портала на НАП.

Размерът на здравната вноска, уточняват от офиса в Хасково, е 28,40 лв. и се плаща до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася осигуровката.

Автомобил Додж, модел Чарджър (Dodge Charger) продава отдел „Държавни вземания“ към Националната агенция за приходите в Пловдив. Додж е американска марка автомобили, която днес се произвежда от „Крайслер Груп“.

Автомобилът, който излиза на търг, организиран от НАП, се съхранява в автобазата в Любимец към Гранично полицейско управление – Свиленград. Именно там колата може да бъде огледана от кандидат-купувачите от днес, 10 юли до 12 юли включително, във времето от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа. Моделът е цвят сив металик, с кожена тапицерия отвътре в черно и червено. Има лети джанти и автоматична предавателна кутия. Движи се с бензин. Външното му състояние е много добро. Първата му регистрация, уточняват данъчните, е от 2016 година, като регистрационният номер е шведски.

Първоначалната продажна цена, определена от експертите, от която следва да започват ценовите предложения за закупуване, е 60 000 лв., а оферти се приемат на адреса на приходната агенция в Пловдив на ул. „Скопие“ 106, корпус 2, до 14 юли включително. Документите могат да се изпращат по пощата или да се представят лично. В същия срок – до 14 юли се внася и депозитът, който е в размер на 20% от първоначално обявената цена.

Направените ценови предложения за закупуване на автомобила ще се разгледат от комисия на 19 юли в НАП Пловдив. Снимки на колата отвън и отвътре, условията за провеждане на продажбата, както и контактите на инспектора от отдел „Държавни вземания“, водещ търга, са публикувани в електронния Портал за продажби на НАП.