До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от офиса на НАП в Хасково. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Тези от тях, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест, и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО, като в този случай те нямат право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и др., изплащани от държавното обществено осигуряване, уточняват от Агенцията в Хасково.

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. Декларацията се подава на място в офис или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис (КЕП).

При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от самоосигуряващото се лице през календарната година, не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации може да се получи на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, ще продължат да плащат по 28,40 лева.

От офиса на НАП в Хасково обясняват, че това е така, тъй като минималният осигурителен доход с настъпването на 2023 г. остана без промяна – 710 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на здравните осигуровки е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Така, вноската за здраве за месец януари 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари тази година. Всички, за които възниква задължение сами да плащат здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя може да се подаде с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис чрез портала за електронни услуги, както и на място в офиса на администрацията по постоянен адрес на лицето. Подава се в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца, предупреждават от Националната агенция за приходите. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Справка за здравноосигурителния статус и проверка на периодите без данни за здравно осигуряване се извършват чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на Агенцията .

Справка за здравния си статус клиентите на администрацията могат да правят и на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски.

Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

90 хасковлии подадоха данъчни декларации през първите три дни от старта на данъчната кампания за 2023 г., съобщават от офиса на НАП в града. 47 от тях са го направили с персонален идентификационен код (ПИК) през Портала за електронни услуги.

И през тази година гражданите, получили облагаеми доходи през 2022 г., ще имат възможността да намалят данъчната си основа с предвидените в закона данъчни облекчения. Ако след ползването им се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок до 1 месец от датата на подаване на декларацията. Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, обръщат внимание от НАП. От офиса в Хасково съветват гражданите преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с ПИК данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнат неудобства.

От приходната агенция очакват отново завишен интерес към данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания, поради по-високите суми, които се приспадат от годишните данъчни основи за 2022 г. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за миналата година, те ще получат съответно до 600 лв. за едно дете, до 1 200 лв. за две и до 1 800 лв. за три и повече непълнолетни деца. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1 200 лв.

За втора поредна година гражданите могат да се възползват и от данъчното облекчение за ремонт и/или подобрения на собствено жилище за направените през 2022 г. плащания за труд в общ размер до 2000 лв. За целта е необходимо собствениците да разполагат с документи, удостоверяващи плащането за труд.

Младите семейства пък могат да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да ползват това данъчно облекчение, те трябва да са съпрузи, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотека и жилището да е единствено за семейството.

Друго облекчение, от което могат да се възползват данъкоплатците, е за намалена работоспособност. То е за лица с 50 и над 50 на сто инвалидност и им дава възможност да намалят данъчната си основа със 7 920 лв.

С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто може да се намали сумата от годишните данъчни основи. Тази сума може да бъде намалена в общ размер до 10 на сто и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“.

Данъкоплатците, които през годината закупуват осигурителен стаж при пенсиониране също могат да намалят данъчната основа с размера на направените вноски.

Лицата, които през 2022 г. са правили различни дарения, като например на болници, социални домове, БЧК, за култура и други, имат възможност да намалят данъчната си основа с общо до 65% след като приложат към годишната данъчна декларация копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението, и че то е получено.

Условията за ползване на всяко едно от данъчните облекчения са подробно описани в сайта на НАП. Консултация по тях може да се направи с Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, както и на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Малко над 4 милиона лева е декларираният дивидент през 2022 година от дружества в област Хасково, съобщават от местния офис на Националната агенция за приходите. Според данъчните, има връзка между проведената от НАП кампания спрямо дружествата с нелогично високи касови наличности и интензивното изплащане на дивиденти от страна на фирмите.

От офиса на НАП в Хасково припомнят, че две поредни години Агенцията провежда кампания за проверка на касови наличности – сумите, отчитани счетоводно като налични в касите на фирмите. През 2022 г. бяха инспектирани над 2500 дружества в страната, посочили в годишните си финансови отчети за предходната година, че държат в брой над 100 хил. лева. Само в област Хасково, от началото на тематичните кампании досега, са проверени повече от 130 юридически лица.

В резултат на активната контролна дейност от страна на приходната агенция, местни фирми са декларирали и разпределили през миналата година 4 080 000 лв. дивидент и са внесли дължимия данък върху него.

От НАП обясняват, че фиктивната касова наличност най-често се получава, когато собствениците на юридически лица извършват за сметка на компаниите разходи за лични цели – скъпи покупки, луксозни почивки и други, за които липсват счетоводни документи или системно теглят от банковите сметки суми, които не се изразходват за дейността на дружеството. Счетоводителите отчитат тези пари като фиктивна касова наличност, но при проверка от страна на НАП парите не могат да бъдат представени. Законът дава възможност на юридическите лица да разпределят дивидент към физическите лица, които са собственици, като заплатят дължимия за това 5% данък, припомнят от приходната агенция.

Друг видим ефект от контролната кампания на НАП е, че все повече счетоводни кантори отказват да правят неправилни счетоводни операции, свързани с касова наличност.

Близо 170 българи са подали заявление за вписване в регистъра на уязвимите лица за по-малко от месец, съобщават от Националната агенция за приходите. От там припомнят, че администрацията поднови поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост след двегодишно прекъсване. Това стана със законодателни промени на 12 декември миналата година. Регистърът не е публичен, уточняват от офиса на НАП в Хасково. Достъп до него имат ограничен брой служители, които са определени от изпълнителния директор на НАП и хазартните оператори.

Организаторите на хазартни игри могат да заявят връзка към регистъра през новата електронна услуга „Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра по чл. 10г, ал. 1 от Закона за хазарта“, която е активна в е-портала на НАП. За целта те трябва да подадат заявление за достъп с квалифициран електронен подпис (КЕП), което се потвърждава от служител на НАП.

От Агенцията обясняват, че всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде Искане за вписване в регистъра. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или да се изпрати по имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай трябва да е подписан с КЕП. В искането има възможност да се посочи конкретен период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години.

Повече информация за възможностите за вписване или заличаване от регистъра, е достъпна в рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на приходната агенция, както и на Информационния телефон 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Фирмите и едноличните търговци обявяват данъците си от 1 март

Данъчната кампания за 2023 г. по деклариране на доходите от физическите лица започва утре – 10 януари, съобщават от офиса на НАП в Хасково. От тази дата стартира подаването на годишните данъчни декларации по електронен път, по пощата и на място в приходната агенция.

В началото на март 2023 г., след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и онлайн услуга за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея автоматично ще бъдат вписани данни за получени през миналата година доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа тази година е 2 май, който е първият работен ден след почивния 30 април, напомнят от приходната агенция в Хасково.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, ще подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.bg и на телефоните на Информационния център на НАП: 02/9859 6801 или 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор.

Декларирането на доходи започва на 10 януари

До 9 януари 2023 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2022 г. и превключване работата на информационните системи за 2023 г., съобщават от офиса на администрацията в Хасково.

Клиентите ще могат да ползват голяма част от услугите на Агенцията, но данните от подадените справки и декларации, както и от извършените плащания, ще бъдат отразени след тази дата. Така например, достъпни дотогава ще са: електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори; подаването на справки-декларации и документи от регистрираните по ЗДДС лица; плащанията на здравни вноски, като същото ще е възможно само по банков път чрез търговските банки; както и подаването на Декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват за своя сметка.

Данните от подадените в този период документи и направени плащания ще бъдат отразени в системите след 9 януари 2023 година. Здравноосигурителният статус няма да се актуализира до 9 януари 2023 г. Ако до тази дата се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права ще става в офис на НАП, чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 9 януари 2023 г. и тя ще включва всички данни към тази дата.

До 9 януари 2023 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения: • няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. 

Тези документи ще се подават само на хартиен носител в офис на НАП по регистрация;

• няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;

• няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ;

• няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

• няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

• няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения, подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП.

На 10 януари, след завършване на дейностите по годишно приключване, ще започне подаването на годишни данъчни декларации за облагане на доходите от физически лица, както по електронен път, така и на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

Допълнителна информация може да се получи на сайта на администрацията https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).