Ново заведение за бързо хранене се открива на 5 септември, вторник, в Свиленград.

То се намира до игралната зала на efbet (бившето заведение „Кайсията“). Работното му време е от 10.00 до 22.00 часа.

През първия ден са предвидени промоции – клиентите ще получават два дюнера при закупуване на един, а от 12.00 до 13.00 часа дюнерите ще бъдат безплатни.

За жилищата могат да се подават оферти от цялата страна

Националната агенция за приходите в София обявява за продажба 5 апартамента в столицата чрез търгове с тайно наддаване. Имотите са отнети в полза на държавата, тъй като нямат доказан законен източник на доходи за придобиването им. Началните тръжни цени на жилищата са от 105 510 лв. до 314 000 лв., а данъчните в Хасково уточняват, че ценови предложения могат да се подават от кандидат-купувачи от цялата страна.

За публична продан от отдел „Държавни вземания“ в НАП София са обявени: два апартамента в ж.к. „Люлин“, два – в ж.к. „Хиподрума“ и един – в ж.к. „Манастирски ливади“. Тези в квартал „Хиподрума“ ще се продават заедно в група, тъй като са преустроени и свързани помежду си.

Недвижимите имоти са отнети в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по искове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), а основанието е, че не е бил доказан законен източник на доходи за придобиването им.

От НАП уточняват, че именно приходната агенция е органът, който продава отнето и конфискувано в полза на държавата имущество, а реализираните приходи от подобни продажби постъпват в държавната хазна.

Подробности за търговете, сроковете за подаване на ценови оферти и внасяне на депозит, както и снимки на апартаментите са публикувани в Портала за продажби на НАП. В същата рубрика е публикувана информация за всички актуални продажби, организирани от данъчните, а рубриката „Как да купя“ дава съвети как се участва в тях.

Свиленград с най-ниска безработица сред общините в областта

През месец юли в област Хасково на работа са постъпили 321 безработни лица, съобщават от регионалната служба по заетостта. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 317 души и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 4.

81 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 106 са от групата на специалистите и 134 - без квалификация.

По степен на образование висшистите са 55, със средно образование - 177 и с основно и по-ниско - 89.

През месец юли в бюрата по труда от област Хасково са заявени общо 280 свободни работни места, 279 от които са на първичен пазар на труда, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е заявено 1 свободно работно място.

Равнището на безработица през месец юли е 6,7% при 5,2% за страната. Равнището на безработица се увеличава с 0,1% спрямо месец юни 2023 г. /5 460 – 6,6%/, а спрямо месец юли 2022 г. се увеличава с 0,6% /5 079 – 6,1%/.

Към 31.07.2023 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Хасково е 5 566, като спрямо предходния месец броят им се увеличава със 106 , а в сравнение с юли 2022 г. безработните са с 487 повече.

С най-ниско равнище на безработица са общините Свиленград – 4,7% и Димитровград – 5,1%, а с най-високо – община Ивайловград – 18,3%.

Област Хасково се нарежда на 13-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Данъчните проверяват дали сезонните работници се осигуряват върху реалната заплата

Средно по 130 трудови договора на ден регистрира офисът на НАП в Хасково през лятото. От началото на летния сезон до момента те са малко над 11 300 за областта, като най-много – 4 531, са били сключени през юни, когато традиционно има завишено търсене на персонал в някои браншове като търговия и ресторантьорство. През юли регистрираните в офиса на приходната агенция трудови договори са 4 224.

Данъчните следят дали работещите в питейни заведения и търговски обекти имат сключен трудов договор, регистриран в НАП и дали се осигуряват върху реалната заплата или получават част от нея в плик. Изплащането на част от трудовото възнаграждение нерегламентирано, без тези доходи да се декларират и върху тях да се внасят осигурителни вноски, носи редица рискове за работещите. Сред тях са лишаване от осигурителни права, като обезщетения за майчинство и безработица, пенсия и други, обясняват от НАП. Освен това, служителите не могат да се възползват и от пълния размер на по-високите данъчни облекчения за деца, тъй като те се изчисляват върху изплатената заплата по документи.

За да бъдат защитени трудовите и осигурителни права на работниците по време на сезонната им работа, те трябва да имат сключен писмен трудов договор, който да е регистриран в приходната агенция, обръщат внимание още от офиса на НАП в Хасково.

С цел превенция и противодействие на явлението „заплата в плик“, данъчните наблюдават най-рисковите сектори, като търговия на едро и дребно, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, които са в своя пик на заетост през летния сезон.

Хасковските данъчни са инспектирали 22 обекта през последния месец

С над 10% е намалял делът на укритите приходи и на рисковите лица в сектора „фризьорство и козметика“ през последните 10 години, а резултатът се дължи на усилията на НАП да насърчи доброволното спазване на данъчното и осигурително законодателство и да санкционира нарушенията. Това е част от анализа на дирекция „Управление на риска“ в приходната агенция, която акцентира върху партньорския подход и прилага различни методи за насърчаване на доброволното плащане на дължими данъци и осигуровки в бюти бранша. Изпращането на напомнителни и предупредителни писма е един от тези методи, обясняват от офиса на НАП в Хасково. Под контрола на данъчните от областния град в рамките на тазгодишната лятна кампания са попаднали 22 обекта за разкрасяване, основно на територията на Стара Загора и Пловдив.

Ръстът в потреблението, разнообразието на услугите в този бранш, както и повишаването на цените им, са сред основните причини общият размер на щетата за фиска от неплащане на данъци и осигуровки да остава относително висок – над 32 млн. за година в национален план. Според експертите от дирекция „Управление на риска“ за тези данни допринася и непрестанното включване на нови лица в този сравнително достъпен сектор, тъй като от практикуващите се изисква само завършване на квалификационни курсове. Анализите сочат още, че голяма част от лицата допускат данъчни нарушения поради незнание или небрежност. Често фризьорите и козметиците не отчитат в пълен размер приходите си от продажби, като не издават касов бон при наличие на задължение за това – обикновено чрез използване на ваучери, плащане през интернет или при други безкасови постъпления.

От офиса на НАП в Хасково обръщат внимание , че тъй като лицата, извършващи дейности в сферата за красота и здраве, най-често са самоосигуряващи се, те дължат социални и здравни вноски за своя сметка.

Снимка: Фейсбук

Утре, 25 август, е последният ден, в който неработещите абитуриенти трябва да декларират и платят здравната си вноска за юли. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково, както и че за миналия месец здравно-осигурителната вноска е в размер на 28,40 лв. Зрелостниците следва да подадат и декларация Образец №7, с която обявяват пред приходната агенция, че ще се осигуряват здравно за своя сметка. Декларацията се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис (КЕП), чрез портала за електронни услуги, както и на място в офиса в Хасково. Срокът за нея е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание.

Абитуриентите, които са се дипломирали, но не са започнали да работят веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски за периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Националната агенция за приходите в Хасково.

Размерът на вноската за месец юли, дължима до утре, е 28,40 лв. От 1 август тя е вече е 31,20 лв. Причината абитуриентите да се осигуряват здравно сами е, че през лятото не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, които са здравно осигурявани за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване от работодател по реда на Закона за здравното осигуряване.

От НАП Хасково обръщат внимание, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца и се считат за възстановени от датата на заплащане на всички дължими вноски за здраве за този период.

Всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери периодите без данни за здравно осигуряване чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП .

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична, изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона и е достъпна 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

До 30 септември граждани и фирми могат да подадат коригиращи декларации и да променят данните, които са посочили в годишните си данъчни декларации – за облагане доходите на физически лица и за облагане с корпоративни данъци. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково.

Гражданите и фирмите имат правото при установяване на грешки в подадени вече годишни данъчни декларации за предходната 2022 г. по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица и по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане да подадат еднократно коригираща декларация в приходната агенция. Най-лесно и бързо това става по електронен път – с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

В законовите срокове за подаване на годишни данъчни декларации в офиса на НАП в Хасково бяха приети малко над 23 000 декларации за получени доходи, 83% от които бяха изпратени чрез интернет. За дължими корпоративни данъци бяха подадени 9 650 декларации – всички по електронен път.

От офиса в Хасково обръщат внимание, че декларирането на данъчна и осигурителна информация става най-лесно онлайн и препоръчват ползването на електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК и КЕП.

Информация за подаването на коригиращи декларации може да се получи в сайта на приходната агенция или на информационния телефон на НАП 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.