26
Съб, Ное
25 Нови статии

Пълното погасяване на задължението на клиентите към EVN като техен доставчик ще е налице след като Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ изплати на EVN отразените във фактурите компенсации

EVN България информира своите бизнес клиенти, че фактурите за потребена енергия през месец юли, които започват да излизат тази седмица, ще включват компенсацията, определена в Програмата за компенсиране разходите за електрическа енергия, одобрена с Решение № 534 от 29.07.2022 г. на Министерски съвет.

Както и досега, компанията съдейства на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) при изплащане на компенсациите.  

EVN България напомня, че компенсацията е част от крайната сума, дължима от съответния небитов клиент за потребената от него енергия. Съответно пълното погасяване на задължението на клиентите към EVN като доставчик ще е налице след като ФСЕС възстанови на EVN отразените във фактурите суми за компенсация. 

В случай че ФСЕС не направи плащане към EVN, то отразената във фактурата компенсация ще бъде дължима от клиента към дружеството, респективно клиентите ще имат право да я изискат директно от ФСЕС.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира целево 234 общини. Сред тях е и Свиленград, съобщават от ведомството.

За изграждане на ВиК мрежа в общинския център Свиленград получава 1 155 035 лв. За рехабилитацията на бул. "България"  са определени 868 200 лв.

За Любимец е предназначена сумата от 2 496 719 лв- за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на града.

Финалният списък с проекти е съставен от експертите в МРРБ, които работиха заедно с експертите от Националното сдружение на общините в Република България , уточняват от министерството. В  него са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ. Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам, и в Министерство на финансите в последните дни . Общата стойност на всички проекти в национален мащаб  е над 827 млн. лв.

СМ

От 29 юли до 8 август 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна, съобщават от Държавен фонд "Земеделие".

Почти 1,5 млн. лв. корпоративен данък внесоха десетте фирми в Хасково и региона с отчетена най-голяма печалба за 2021 година, а само първите три от тях са добавили към републиканския бюджет близо 600 хил. лв. Това съобщават от офиса на Националната агенция за приходите в града след обобщаване на резултатите от приключилата кампания по деклариране и плащане на дължими корпоративни данъци, на база извършвана дейност през предходната година.

Кампанията приключи преди по-малко от месец, напомнят от НАП, като само в област Хасково в срок до 30 юни бяха платени близо 17 млн. лв. данъци – с близо 4 млн. лв. повече в сравнение с миналата година. Сред първите десет с най-добри показатели за счетоводната 2021-ва са дружества от Хасково, Димитровград и Свиленград. Дейността им е разнородна – от производство на собствена продукция до търговия, изкупуване и препродажба, като има и фирма, предлагаща потребителски кредити.

От НАП в Хасково напомнят, че в срок до 30 септември фирмите могат да подадат коригиращи декларации в случай, че установят погрешно декларирани данни. Поправката на вече предоставена в НАП информация става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година. Коригираща декларация се подава онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис (КЕП).

Повече информация за това може да бъде получена на телефона на Информационният център на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифите на съответния оператор.

- На 1 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларация за второто тримесечие на 2022 г. Това напомнят от офиса на НАП в Хасково и уточняват, че това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета. Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез виртуален ПОС в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Физическите лица, които са получили доходи от наем от друга стопанска дейност или от други източници, изплатени през второто тримесечие, също обявяват до 1 август пред НАП дължимите от тях авансови данъци.

В същия срок, напомнят още от НАП Хасково, се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).

Информация за декларирането и внасянето на данъците е достъпна в сайта на приходната агенция www.nap.bg , както и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, според тарифата на съответния оператор.

28% ръст на внесения корпоративен данък отчита офисът на НАП в Хасково. Срокът за деклариране и плащане на дължимите корпоративни данъци, както и на данъците от еднолични търговци и земеделски производители, които са избрали този ред на облагане, изтече на 30 юни, напомнят от Агенцията.

Почти 17 млн. лв. са внесените данъци от юридически лица и еднолични търговци на база декларирана дейност през предходната година, докато през 2021-ва резултатът е бил 13,2 млн. лв., уточняват от приходната администрация в града.

Подадените в срок годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане са 9 429, а миналата година са били 9 354, което е показател за увеличение на броя дружества, осъществявали дейност през 2021 година.

От НАП в Хасково напомнят още, че в срок до 30 септември, фирмите и физическите лица могат да подадат коригиращи декларации в случай, че установят погрешно декларирани данни. Поправката на вече декларирана в НАП информация става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година. Коригираща декларация се подава онлайн чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Повече информация за декларирането и внасянето на данъци и осигурителни вноски може да бъде получена на телефона на Информационният център на НАП 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в делнични дни. Обаждането е на цена, според тарифите на съответния оператор.