19
Съб, Сеп
17 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

2 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт I ниво“ за МП Капитан Андреево търсят с конкурс от Агенция „Митници“. Още 4 такива позиции са вакантни за Лесово.

Съгласно длъжностната характеристика изискванията са кандидатите да имат висше образование „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“; „Технически науки“ с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър, както и 4 години професионален опит.

Едно от задълженията на началника на смяната е да следи за точното изпълнение на административните процедури от подчинените му служители за недопускане на корупционни прояви. Допълнителни изисквания за длъжността са кандидатите да имат компютърни умения и да ползват или владеят чужд език. Предимство носят отличните организационни и комуникационни умения. Основната месечна заплата за заемане на длъжността е от 1300 лева. Д

опуснатите до конкурса трябва да се явят на практически изпит, изследване за професионална и психологическа пригодност, а ако преминат този елиминаторен етап – на интервю. Процедурата за началници на четирите митнически смени на Капитан Андреево се провежда за пореден път. Две от местата бяха заети. Сега останалите две оперативни звена се ръководят от временно изпълняващи длъжността.

СМ

Сходни