24
Пет, Ян
19 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

 131 кандидати са подали документи за участие в обявения конкурс за 24 митнически инспектори на ГКПП Капитан Андреево. Крайният срок за заявките изтече на 30-и януари.

Желаещите били предимно от тукашния регион, но имало и от други краища на страната. Предстои кандидатите да бъдат отсети по документи, след което допуснати до участие в конкурса – решаване на тест, изследване за професионална и психологическа пригодност, тест за интегритет и интервю. Предишният конкурс пък  за 10 щатни бройки за МП Капитан Андреево приключи успешно тази седмица.  Одобрени са 10 кандидати, предимно от региона, които ще бъдат назначени на длъжност „митнически инспектор“, като им предстои да преминат 5 - месечен курс на обучение. СМ