23
Пет, Окт
17 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

За N-ти пореден път директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов обяви конкурси за назначаване на ръководители на звена във ведомството в района на Свиленград. Отново се търси началник на Митнически пункт „Капитан Андреево“. Пак там има и три свободни щатни бройки за началници на оперативни звена /смени/.

При наличие на кандидати ще бъде избиран и шеф на митническото бюро на Жп гара. Всичките тези подразделения са под шапката на Митница Бургас. В заповедите на Костов има подробно описание на ангажиментите на бъдещите шефове спрямо длъжностните характеристики за постовете. Минималните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността началник на митническия пункт на ГКПП Капитан Андреево са кандидатите да имат висше образование, степен магистър, и то в областите „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“; „Технически науки“.

Освен това е необходим 5 години професионален опит в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или II младши ранг. Допълнителни изисквания за длъжността са ползване/владеене на чужд език;компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническото и акцизно законодателство. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите са отлични организационни и комуникационни умения. Размерът на основната месечна заплата за заемане на длъжността е 1 500лв. Самият конкурс ще се състои в практически изпит, изследване на професионална и психологическа пригодност и интервю.

Малко по-ниски са изискванията за кандидатстващите да оглавят митническия пункт Жп гара Свиленград - минимална образователна степен: бакалавър и 4 години професионален опит или III младши ранг. Размерът на основната месечна заплата за заемане на длъжността тръгва от 1400 лева. Минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и професионален опит 4 години или ІІІ младши ранг пък се изискват задължително от мераклиите, пожелали да оглавят митническа смяна на МП „Капитан Андрево“. Кандидатите трябва да имат висше образование в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“ или „Технически науки“. Оновната месечна заплата за длъжността стартира от 1 300 лв. За тази позиция има 3 вакантни щатни бройки. За четвъртото оперативно звено вече бе избран ръководител през септември, за което „Старият мост“ писа.

Всъщност през септември т. г. бе поредният неуспешен конкурс за избор на титулярни митнически шефове. Повече от две години митническите пунктове „Капитан Андреево“ и Жп гара Свиленград, както и смените, са без постоянни началници. Ръководят ги временно изпълняващи длъжността.

СМ