25
Нед, Окт
17 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

За N-ти път от Агенция „Митници“ обявиха конкурс за шеф на МП „Капитан Андрево“ и за началници на 4-те смени, както и за 7 вакантни щата за митнически инспектори. Припомняме, че предишният подбор за шефове се провали през март т. г.

Както „Старият мост“ писа, две години вече изминаха, откакто пунктът и оперативните звена са без ръководители. В момента временно изпълняващ длъжността началник на българо-турския пункт е Господин Господинов. Изискванията към кандидатите за шеф на МП „Капитан Андреево“ са да имат висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“. Минималната образователна степен е магистър. Нужен е професионален опит 5 години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или II младши ранг. Размерът на основната месечна заплата за заемане на длъжността тръгва от 1400 лева. Минимална образователно-квалификационна степен бакалавър и професионален опит 4 години или ІІІ младши ранг пък се изискват задължително от мераклиите, пожелали да оглавят митническа смяна на МП „Капитан Андрево“. Кандидатите трябва да имат висше образование в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“ или „Технически науки“. Оновната месечна заплата за длъжността стартира от 1 300 лв.

Документите за ръководните позиции следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в Митница Бургас на адрес: пл. „Ал. Батенберг“ № 1, в срок до 21 юли. Повече информация може да намерите на телефон 056/876121. До 20 юли пък е срокът за подаване на документи за 7 митнически служители на МП „Капитан Андреево“. Освен това се търсят и четирима митничари за МП „Лесово“ и един за МП „Летище Бургас“.

 

Желаещите следва да пуснат молбите си в седалището на Митница Бургас. Изискванията към кандидатите са висше образование в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“ или „Технически науки“. Не е необходим професионален опит. Възнаграждението започва от 700 лева. Впечатление прави, че, с оглед на набирането на повече кандидати, вече е разширен кръгът на допустимите специалности от висшето образование.

СМ