22
Чет, Окт
13 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

След 4 месеца "изгнание" връщат обратно  командированите на Лесово

40 обучени и действащи в момента митнически инспектори от цялата страна, готови да работят на ГКПП Капитан Андреево, търси ръководството на Агенция „Митници“.

Мотивът е кадровото обезпечаване на най-големия сухоземен митнически пункт в Европа. В нарочна заповед, разпратена до всички митници в България, директорът на Агенцията Розалия Димитрова уведомява, че държавният служител, според закона, може да бъде преназначен с негово писмено съгласие на друга длъжност в същата администрация за не повече от 4 години. Условието е да отговаря на минималните и специфичните условия за заемането на тази длъжност. Началниците на митниците следва да уведомят своите подчинени за тази възможност и да изпратят постъпилите заявления ведно с кадрова справка в Дирекция „Организация и управление на човешките ресурси“. В същото време шефовете трябва да изразят и становище за кадровата обезпеченост на звеното, в което работи съответният служител. Документите трябва да се предоставят в Агенцията в много кратък срок – 2 септември 2016 г. В същото време от 1 септември на плаца на Митнически пункт /МП/ „Капитан Андреево“ се връщат командированите през април т. г. на Лесово инспектори. Преди 4 месеца 30 тукашни служители бяха командировани там. Те пътуваха немалко километри, за да стигнат до работното си място и застъпят на смяна. Всъщност, кадровият дефицит на Капитан Андреево осезателно се усети от началото на тази година, когато със закриването на свиленградската митница бяха извършени сериозни съкращения. В същото време едни от най-подготвените кадри се преместиха в бюрото в кв. Гарата, което е към Митница Пловдив, или просто подадоха молби за напускане. Заради нежеланието за работа на МП „Капитан Андреево“ липсват и кандидати за началници на самия пункт и четирите смени. Дали при това положение ще има готови да се обвържат с 4-годишен договор инспектори от вътрешността на страната, тепърва ще стане известно. СМ