20
Пон, Сеп
21 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт
Първото дело, заведено в Районен съд - Свиленград от съкратен по Кодекса на труда служител на бившата митница, приключи в полза на ищеца. Съдът призна за незаконно и отмени уволнението на Димо Стоев Димов и го възстановява на заеманата преди длъжност „изпълнител“.
Ответникът – Агенция „Митници“, е осъден да заплати на Димов обезщетение в размер на 1 058, 99 лв. ведно със законната лихва за времето, през което е останал без работа.
Мотивите за решението са много подробни и всеобхватно анализират казуса. Според съдебния състав събраните по делото доказателства налагат извод, че с измененията в Устройствения правилник на Агенцията е настъпило закриване на предприятието, в което е назначен Димов. По тази причина  фактическото основание за издаването на заповедта за съкращението му не съответства на посоченото правно такова. Казано по друг начин, за да е налице съкращаване на щата е необходимо фактическо премахване на трудовите функции на съкратената длъжност, което по делото не се установява, се посочва в мотивите. Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок пред Окръжен съд – Хасково.
Още няколко жалби на съкратени по Кодекса на труда от Митница Свиленград предстои да бъдат разгледани в Районния съд. В същото време тръгнаха делата и на уволнени държавни служители. Както „Старият мост“ пръв писа, дългогодишният митнически инспектор Петко Айръков вече спечели на първа инстанция в Административен съд – Хасково. Даден е ход поне на още десетина такива иска, като за всеки от случаите е назначена съдебно-икономическа експертиза от вещо лице. Заседанията са насрочени за месеците юни и юли.
СМ